Kategorier
Arkiver Databaser filosofi Open Access Oppslagsverk Publisering UBrss

Filosofi: PhilPapers og PhilArchive

NTNU Universitetsbiblioteket støtter nå PhilPapers.

PhilPapers er en bibliografisk database for materiale som publiseres innen filosofi. Dette materialet inkluderer tidsskriftartikler, bøker, avhandlinger, open access-arkiver og personlige nettsider. Materialet er sortert i ulike hoved- og underområder, men man kan også søke på forfatternavn.

Hovedområdene er de følgende:

Metaphysics and Epistemology

Value Theory

Science, Logic, and Mathematics

History of Western Philosophy

Philosophical Traditions

Philosophy, Misc

Other Academic Areas

Hovedredaktører er David Bourget (Western Ontario) og David Chalmers (ANU, NYU). I redaksjonen for PhilPapers sitter også områderedaktører, og det norske medlemmet er Øystein Linnebo fra UiO.

 

CDP I tillegg til bibliografiske opplysninger, er PhilPapers vert for det åpne disiplinarkivet PhilArchive. PhilArchive er integrert i PhilPapers-databasen, og kan søkes opp direkte fra philarchive.org eller via philpapers.org. Arkivet er utviklet og driftet av Centre for Digital Philosophy ved University of Western Ontario.

PhilArchive er det største åpne ikke-kommersielle arkivet for filosofilitteratur. Pr. 9. mars 2018 er 30.347 arbeider innen ulike områder tilgjengelige via arkivet.

Arkivering i åpne arkiver – NTNU Open og PhilArchive

Fra 2017 bør i prinsippet alle vitenskapelige publikasjoner fra NTNU lastes opp i det åpne institusjonelle arkivet NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Dette gjelder også hvis det er en åpent tilgjengelig artikkel i et gull (Gold) Open Access-tidsskrift, som f.eks.  Norsk filosofisk tidsskrift (NFT). Norsk filosofisk tidsskrift er åpent tilgjengelig via Idunn-plattformen fra 2017.

Man kan også egenarkivere artikler fra andre tidsskrifter enn de som er gull Open Access. For å arkivere artikler og annet materiale i NTNU Open laster man enkelt opp artikkelen via Cristin. Ofte er det snakk om at man får legge ut postprint, dvs. siste versjon av artikkelen etter fagfellevurdering, men før utgivers endelige PDF-versjon. Man kan gjerne sjekke tidsskriftets publiseringspolitikk via Sherpa Romeo for å finne ut hvilken versjon de tillater arkivert i institusjonelle arkiver som NTNU Open eller disiplinarkiver som PhilArchive.

PhilArchive baseres på at forskere laster opp sine arbeider selv. For å kunne gjøre det må man først lage en brukerkonto, og deretter er det mulig å logge inn og laste opp et arbeid.

Søke etter artikler og annet materiale i PhilPapers og PhilArchive

Via nettsidene til PhilPapers eller PhilArchive kan man søke opp både Norsk filosofisk tidsskrift og andre tidsskrifter. Herfra kan alle interesserte også få direkte tilgang til åpent innhold, altså i dette tilfelle nyere artikler i NFT. For artikler som er publisert før 2017, får lesere på en NTNU-campus tilgang til artikler i fulltekst fra og med 2002: Pga at NTNU nå støtter PhilPapers med et institusjonsabonnement, kobles våre e-ressurser (altså Idunn i dette tilfellet) til PhilPapers-basen.

Sitter du utenfor campus og har lyst til å lese artikler i fulltekst, er det flere muligheter: Du kan selvsagt nøye deg med å lese materiale som allerede er gull Open Access, eller en pre- eller postprint-versjon av en artikkel som er publisert i et abonnementstidsskrift. Hvis du ønsker å lese materiale som er tilgjengelig via NTNU UB sine ressurser (e-abonnementer eller artikkeldatabaser), må du logge deg på via VPN, eller alternativt lage en bruker via PhilPapers som inkluderer NTNU- e-postadressen din.

Referansehåndtering

For de som benytter referansehåndteringsverktøy som EndNote, BibTex eller Zotero er det lettvint å laste ned aktuelle referanser fra PhilPapers ved å velge knappen «Export Citation».

Kategorier
Arkiver Databaser Historie UBrss

Søk samtidig i flere historiske avisarkiver!

NTNU Universitetsbiblioteket har anskaffet flere historiske avisarkiver fra Gale Primary Sources:

Du kan gjerne søke i ett og ett arkiv. Men dersom du er interessert i et spesielt tema, og mistenker at det kanskje dekkes i flere av disse publikasjonene, kan det være greit å vite at det også er mulig å gjøre et samtidig søk i disse avisarkivene. Det er mulig å søke på bl.a. emne, tittel eller forfatter, og det er mulig å avgrense på år og dato, evt. også velge en spesiell dato. Husk at hvis du befinner deg utenfor campus må du være pålogget via VPN.

Når du har gjort et søk og fått en treffliste, får du samtidig opplysninger om følgende: Hvilket arkiv du har funnet materiale i (antall treff i for eksempel The Times eller Financial Times), hvilke år materialet er fra hvis du ikke har avgrenset til en spesifikk dato (f. eks. 1883 eller 1905), og ikke minst hva slags materiale du har funnet (f. eks. Editorial, News, Advertising, People …). Hvis trefflisten er svært stor kan du prøve å modifisere søket ditt.

Interessante treff kan du deretter klikke deg inn på, lese på skjerm, laste ned eller eventuelt skrive ut.
Det er også mulig å sende selve referansen til et referansehåndteringsverktøy som EndNote.
Eksemplet under viser en side fra The Times 19. mai 1883, der det er en artikkel om Nidarosdomen (St. Olaf’s Cathedral).

 

Kategorier
Databaser Historie UBedu UBrss

Times Digital Archive 1785-2012 tilgjengelig/available

Biblioteket har kjøpt tilgang til
The Times Digital Archive 1785-2012.

Her kan man søke i  de tidligste rapportene fra Paris under revolusjonen i 1789, se hva som ble skrevet om Norge i 1814, om da jernteppet falt i 1989, eller om begynnelsen på «den arabiske våren» i 2010/2011.  Du kan finne reklame, ting til salgs og etterlysning av bortkomne hunder og katter, også tilbake på 1700-tallet.  Man kan søke på emner, i fulltekst, eller på en bestemt dato eller tidsspenn.  Basen oppdateres med ett nytt år hvert år.

Now available for NTNU:
The Times Digital Archive 1785-2012.

Here you can find the earliest reports from Paris during the revolution in 1789, find out what was written in the British newspaper about Norway in 1814,  reports from the fall of the Iron Curtain in 1989, or the start of the «Arabian Spring» in 2010/2011.  You can also find advertisements, and notices about things for sale and lost dogs and cats, all the way back to the 18th century.  You can search for keywords or in the full text, or browse by date.  Each year the database will be extended with one year.

 

Kategorier
Databaser UBrss

Schopenhauers takkebrev til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan leses via søketjenesten Gunnerus

Via NTNU Universitetsbibliotekets nye søketjeneste GUNNERUS kan du nå på en enkel måte finne en rekke perler fra samlingene i form av brev, bilder, manuskripter, tegninger, kart m.m.

Et godt eksempel er filosofen Arthur Schopenhauers (1788-1860) takkebrev til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i forbindelse med at han ble tildelt Selskapets gullmedalje for en avhandling om viljens frihet. Utgangspunktet var en åpen konkurranse der tre personer deltok.

Sverre Sløgedal, som var en av nestorene ved Filosofisk institutt, skriver bl.a. følgende om konkurransen i et innledende essay til en norsk oversettelse av Schopenhauers hovedverk Verden som vilje og forestilling [1818] (Bokklubbens kulturbibliotek 2007, xv-xvi):

«Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim utlyste i 1838 en pris for beste besvarelse av følgende spørsmål: Kan en bevise menneskets frie vilje ut fra den menneskelige selvbevissthet? Besvarelsene ble avgitt anonymt, med navnet på forfatteren i en lukket konvolutt. Det kom inn tre besvarelser. En av dem skilte seg ut som spesielt interessant. Den var riktignok også i enkelte henseender en litt kontroversiell avhandling som enkelte av selskapets medlemmer var litt skeptiske til. (Det ble hevdet at unge mennesker ved lesning av den kunne ta skade på sin sjel.) Men konklusjonen ble likevel at prisen måtte tildeles forfatteren av denne avhandlingen. … Schopenhauer var åpenbart meget stolt over tildelingen av prisen».

Takkebrevet er datert 27. september 1839 i Frankfurt. Det består av fire tettskrevne sider på latin, er ført i en vakker håndskrift, og begynner slik:

Socii Clarissimi! Collegae Humanissimi! scopenhauer

Man kan forstørre brevet og se nøye på detaljer om man vil, og man kan også dele, laste ned og kopiere. Den tekniske løsningen bak Gunnerus er laget av selskapet Tind.

De som har lyst til å vite mer om Schopenhauer og den prisbelønte avhandlingen kan lese Kjetil Steinsholts artikkel i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. Dette tidsskriftet er åpent tilgjengelig for alle interesserte.

Kategorier
Databaser Diverse Oppslagsverk UBrss

Routledge Encyclopedia of Philosophy – et nyttig oppslagsverk

I dette oppslagsverket finner du over 2.800 korte og informative artikler om en rekke ulike emner, for eksempel innen etikk, estetikk, rettsfilosofi, politisk teori, feministisk filosofi, vitenskapsteori eller filosofihistorie. Du kan søke etter kjente og mindre kjente tenkere og filosofer, f.eks. Aristoteles, Kant eller Hegel, Hannah Arendt eller Martin Heidegger, Arne Næss eller Luce Irigaray. Det er også mulig å søke på bestemte begreper, eller gjøre et søk etter filosofi innen bestemte regioner.

Oppslagsverket blir jevnlig oppdatert med nye eller reviderte artikler.
Oppslagsverket er ikke minst nyttig for studenter som skal ta Examen Philosophicum, filosofistudenter og studenter innen beslektede fag (statsvitenskap, psykologi, religionsvitenskap, litteratur m.m.).

Et eksempel:
Du er interessert i dyr, dyrevelferd og etikk.
Du gjør et enkelt søk på «animals».
Det øverste treffet er «Animals and Ethics». Hvis du klikker på denne lenken ser du umiddelbart et avsnitt som sammenfatter temaet (article summary).

animals-ethics

 

I venstremargen kan du så velge utdypende avsnitt: 1. The traditional view, 2. Challenges to the traditional view, og 3. The contemporary debate.
Du får også mulighet til å velge bibliografi, eller relaterte artikler.

I bibliografien finner du referansene som er brukt i selve artikkelen og forslag til videre lesning.

For å få tilgang til denne ressursen hjemmefra må du være oppkoblet via VPN.

Kategorier
Databaser E-bøker

Prøvetilgang på Loeb Classical Library

Vi har nå fått prøvetilgang på Loeb Classical Library! Her er søkbare tekster i original og oversettelse fra hele den greske og latinske antikken! F.eks. Platon, Aristoteles og mange flere!

Key features include:

  • Single- and dual-language reading modes
  • Sophisticated Bookmarking and Annotation features
  • Tools for sharing Bookmarks and Annotations
  • Greek keyboard
  • User account and My Loeb content saved in perpetuity
  • Intuitive Search and Browse
  • Inclusion of every Loeb volume in print
  • Regular uploading of new and revised volumes

Please note that some of the site’s most useful tools are features of “My Loebs,” the personal accounts available to all authorized users. We’d encourage you to create your own accounts (via the “Sign up” link at the top of each page on the site) so as to utilize the digital Loeb Classical Library’s full capabilities.

Many of the questions about the digital Loeb Classical Library’s functionality, or its relation to the print books of the series—are answered at http://www.loebclassics.com/page/faq/frequently-asked-questions