Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Nye bøker

Ny bok om vitenskap, etikk og politikk

Ny bok om vitenskap, etikk og politikk

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU, har nylig gitt ut boken Vitenskap, etikk og politikk (Fagbokforlaget 2018). Her stilles bl.a. følgende viktige spørsmål: Har mennesket fri vilje? Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste? Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre? […]

Les videre »

Stoisk uro og andre filosofiske smular

Stoisk uro og andre filosofiske smular

NTNU Universitetsbiblioteket har nettopp fått den seinaste boka til Agnes Ravatn i hylla på Dragvoll: Stoisk uro og andre filosofiske smular. Boka er mellom anna satt saman av ein rekke korte tekstar frå Dag og Tid i 2010-11: «Filosofi i praksis». Her kan du lese om stoikarar på skitur og dating med Platon… og om […]

Les videre »

Små trykksaker om frihet og sannhet

av 26. september 2018 i filosofi, Nye bøker, UBrss med Ingen kommentarer
Små trykksaker om frihet og sannhet

NTNU Universitetsbiblioteket har nettopp mottatt to små trykksaker – pamfletter – om frihet og sannhet: Hva er sannhet? I omtalen kan vi bl.a. lese følgende: «I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som «sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet.» Hva […]

Les videre »

Om å forstå dyr: om hunder, katter og filosofi

Om å forstå dyr: om hunder, katter og filosofi

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen har nylig kommet med en bok til glede for hunde- og katteelskere: Å forstå dyr. Den er gitt ut ved Kagge forlag i 2018. Et par linjer fra et av essayene til Michel de Montaigne er valgt for å gi oss en inngang til temaet: «Når jeg leker med katten […]

Les videre »

«Har en ku egenverdi?» Ny bok om naturfilosofi og miljøetikk

«Har en ku egenverdi?» Ny bok om naturfilosofi og miljøetikk

NTNU Universitetsbiblioteket har nå fått den nye boken til Sigurd Hverven på hylla. Boken Naturfilosofi er gitt ut på Dreyers forlag og tar for seg en rekke spørsmål om vårt forhold til naturen. I innledningen heter det bl.a. at formålet med boken er å presentere filosofisk tenkning om natur: «Endringene mennesker forårsaker i vår tid – kalt miljøproblemer, […]

Les videre »

Religionsvitenskap: Det siste testamente

Religionsvitenskap: Det siste testamente

Ny bok i biblioteket: Det siste testamente av Jonas Bendiksen Boken ble skrevet i forbindelse med dokumentarserien Messias på NRK (tilgjenglig på NRKs nettsider). Boken og dokumentarserien gir et innblikk i livet til menn som hevder å være messias og deres følgere. Boken er et spennende supplement til dokumentarserien som består av 4 deler. Den […]

Les videre »

Filosofiske forsøk

Filosofiske forsøk

I Audun Øfstis nye essaysamling Filosofiske forsøk, utgitt ved Novus forlag (2017), får vi et innblikk i hans forfatterskap fra 1975 til i dag. Undertittel på essaysamlingen er «Selvkritikk og selvbestemmelse og tilpasnings ambivalens», noe som åpenbart kan tolkes i vid forstand. Øfsti nevner selv innledningsvis at et viktig utgangspunkt er Kants bemerkning om at «den besværligste […]

Les videre »

Filosofi: Ukas bok «Modernity – Unity in Diversity?», festskrift i anledning Helge Høibraatens 70-årsdag

Antologien Modernity – Unity in Diversity? Essays in honour of Helge Høibraaten gis ut i anledning professor Helge Høibraatens 70-årsdag (Novus forlag, 2016). Redaktører for antologien er Kjartan Koch Mikalsen, Erling Skjei og Audun Øfsti. Helge Høibraaten er professor emeritus i filosofi ved NTNU, og hans forskningsinteresser spenner over et svært vidt felt, fra politisk teori og […]

Les videre »

Topp