Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Diverse

Open Access-bøker i filosofi

Open Access-bøker i filosofi

Det er nylig utgitt en åpent tilgjengelig (open access) bok om den skotske filosofen David Hume (Universitetsforlaget 2017, tilgjengelig via plattformen Idunn). At boka er åpent tilgjengelig vil si at alle som måtte ønske å lese den har direkte online tilgang uten å måtte kjøpe eller låne den. Det er benyttet Creative Commons-lisens CC-BY 4.0. Denne lisensen  […]

Les videre »

Filosofiske forsøk

Filosofiske forsøk

I Audun Øfstis nye essaysamling Filosofiske forsøk, utgitt ved Novus forlag (2017), får vi et innblikk i hans forfatterskap fra 1975 til i dag. Undertittel på essaysamlingen er «Selvkritikk og selvbestemmelse og tilpasnings ambivalens», noe som åpenbart kan tolkes i vid forstand. Øfsti nevner selv innledningsvis at et viktig utgangspunkt er Kants bemerkning om at «den besværligste […]

Les videre »

Routledge Encyclopedia of Philosophy – et nyttig oppslagsverk

Routledge Encyclopedia of Philosophy – et nyttig oppslagsverk

I dette oppslagsverket finner du over 2.800 korte og informative artikler om en rekke ulike emner, for eksempel innen etikk, estetikk, rettsfilosofi, politisk teori, feministisk filosofi, vitenskapsteori eller filosofihistorie. Du kan søke etter kjente og mindre kjente tenkere og filosofer, f.eks. Aristoteles, Kant eller Hegel, Hannah Arendt eller Martin Heidegger, Arne Næss eller Luce Irigaray. Det […]

Les videre »

Filosofi: Ukas bok «Modernity – Unity in Diversity?», festskrift i anledning Helge Høibraatens 70-årsdag

Antologien Modernity – Unity in Diversity? Essays in honour of Helge Høibraaten gis ut i anledning professor Helge Høibraatens 70-årsdag (Novus forlag, 2016). Redaktører for antologien er Kjartan Koch Mikalsen, Erling Skjei og Audun Øfsti. Helge Høibraaten er professor emeritus i filosofi ved NTNU, og hans forskningsinteresser spenner over et svært vidt felt, fra politisk teori og […]

Les videre »

Litt løst og fast om opphavsrett i anledning Verdens bok- og opphavsrettsdag 2016

Litt løst og fast om opphavsrett i anledning Verdens bok- og opphavsrettsdag 2016

Lurer du iblant på hva opphavsrett innebærer? Tenker du på hva du har lov til å bruke og ikke bruke av andre personers litterære og vitenskapelige tekster, bilder, kunstverk, fotografier og blogginnlegg? Vet du om du kan bruke et hvilket som helst bilde du finner på Internett som illustrasjon i avhandlingen eller artikkelen din? Jeg […]

Les videre »

Åpne digitale læringsressurser innen filosofi

av 17. september 2015 i Diverse med Ingen kommentarer

Open SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning) er en side det kan være verdt å se nærmere på: Under FILOSOFI (TEMA 2015)  finner du en samling åpne digitale læringsressurser i form av innspilte forelesninger, e-bøker, nettsider, fjernsyns- og radioprogrammer m.m.

Les videre »

Skrivenatt – Biblioteket Dragvoll

av 11. september 2015 i Diverse med 1 Kommentar
Skrivenatt – Biblioteket Dragvoll

Vi gjentar suksessen og arrangerer Skrivenatt 22. september fra kl. 17.00-23.00 i biblioteket på NTNU Dragvoll. Du bestemmer selv hvor lenge du vil være med og når du vil komme. Lurer du på hvordan du skal skrive semesteroppgaven du skal levere inn? Hvordan du skal forstå oppgaveformuleringa eller om du har løst oppgaven riktig? Under […]

Les videre »

Åpne EndNote-kurs på Dragvoll høsten 2015

av 19. august 2015 i Diverse med Ingen kommentarer
Åpne EndNote-kurs på Dragvoll høsten 2015

Vi har satt opp en rekke introduksjonskurs i referansehåndteringsverktøyet EndNote! Det er åpnet for påmelding. Se vår kursoversikt. Det går også an å bestille egne kurs for grupper på minimum seks personer. Ta i så fall kontakt!

Les videre »

Bibliotekets fagside for filosofi og religionsvitenskap

av 11. august 2015 i Diverse med Ingen kommentarer

Velkommen til bibliotekets nye fagside for filosofi og religionsvitenskap høsten 2015. Her vil dere finne informasjon, nyheter og tips dere kan bruke når dere skal skrive f.eks. en oppgave eller finne litteratur. For andre fag – se oversikt over alle fagsider på hovedmenyen.

Les videre »

Topp