Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Klassiske fag

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i klassiske fag

Snarveier til relevante fag- og artikkeldatabaser:

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp