Kategorier
Arkiver Databaser Historie UBrss

Søk samtidig i flere historiske avisarkiver!

NTNU Universitetsbiblioteket har anskaffet flere historiske avisarkiver fra Gale Primary Sources:

Du kan gjerne søke i ett og ett arkiv. Men dersom du er interessert i et spesielt tema, og mistenker at det kanskje dekkes i flere av disse publikasjonene, kan det være greit å vite at det også er mulig å gjøre et samtidig søk i disse avisarkivene. Det er mulig å søke på bl.a. emne, tittel eller forfatter, og det er mulig å avgrense på år og dato, evt. også velge en spesiell dato. Husk at hvis du befinner deg utenfor campus må du være pålogget via VPN.

Når du har gjort et søk og fått en treffliste, får du samtidig opplysninger om følgende: Hvilket arkiv du har funnet materiale i (antall treff i for eksempel The Times eller Financial Times), hvilke år materialet er fra hvis du ikke har avgrenset til en spesifikk dato (f. eks. 1883 eller 1905), og ikke minst hva slags materiale du har funnet (f. eks. Editorial, News, Advertising, People …). Hvis trefflisten er svært stor kan du prøve å modifisere søket ditt.

Interessante treff kan du deretter klikke deg inn på, lese på skjerm, laste ned eller eventuelt skrive ut.
Det er også mulig å sende selve referansen til et referansehåndteringsverktøy som EndNote.
Eksemplet under viser en side fra The Times 19. mai 1883, der det er en artikkel om Nidarosdomen (St. Olaf’s Cathedral).

 

Kategorier
Databaser Historie UBedu UBrss

Times Digital Archive 1785-2012 tilgjengelig/available

Biblioteket har kjøpt tilgang til
The Times Digital Archive 1785-2012.

Her kan man søke i  de tidligste rapportene fra Paris under revolusjonen i 1789, se hva som ble skrevet om Norge i 1814, om da jernteppet falt i 1989, eller om begynnelsen på «den arabiske våren» i 2010/2011.  Du kan finne reklame, ting til salgs og etterlysning av bortkomne hunder og katter, også tilbake på 1700-tallet.  Man kan søke på emner, i fulltekst, eller på en bestemt dato eller tidsspenn.  Basen oppdateres med ett nytt år hvert år.

Now available for NTNU:
The Times Digital Archive 1785-2012.

Here you can find the earliest reports from Paris during the revolution in 1789, find out what was written in the British newspaper about Norway in 1814,  reports from the fall of the Iron Curtain in 1989, or the start of the «Arabian Spring» in 2010/2011.  You can also find advertisements, and notices about things for sale and lost dogs and cats, all the way back to the 18th century.  You can search for keywords or in the full text, or browse by date.  Each year the database will be extended with one year.