Kategorier
etikk filosofi Nye bøker UBrss

Om å forstå dyr: om hunder, katter og filosofi

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen har nylig kommet med en bok til glede for hunde- og katteelskere: Å forstå dyr. Den er gitt ut ved Kagge forlag i 2018.

Et par linjer fra et av essayene til Michel de Montaigne er valgt for å gi oss en inngang til temaet:

«Når jeg leker med katten min, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?»

I innledningen sier Svendsen bl.a.: «Boken er en filosofisk undersøkelse av vårt forhold til dyr. Formålet er å bringe inn filosofiske perspektiver som den enkelte leseren kan ta med seg inn i sin egen refleksjon over forholdet til dyr» (s. 10).

Forfatteren er innom en rekke filosofer når han gjør sin undersøkelse av temaet, blant annet Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, Kant, Aristoteles og Derrida. Man trenger ikke være filosof eller filosofistudent selv for å ha glede av denne boken, men det kan være en fordel å ha kjent katter og/ eller hunder!

Ikke minst lar forfatteren sine egne katter og hunder «komme til orde» i boken – av den enkle grunn at vi lærer mye om et dyr ved å leve sammen med det i mange år. Særlig er det hunden Luna og kattene Lasse og Geir som blir omtalt (s. 9).

På bokomslaget kan vi lese følgende: «Ved å leve sammen med et dyr og utvikle en kommunikasjon hvor dyret lærer å forstå deg og du dyret, bygges en felles verden. Det vil alltid være store deler av din verden som dyret ikke kan ta del i og omvendt, men ved å leve sammen blir den verdenen man deler større».

Boken er selvsagt å finne i hyllene på Biblioteket Dragvoll!

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Av Hege Charlotte Faber

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Legg igjen en kommentar