Historie

Databaser og nettsteder
Noen av disse basene/nettstedene dekker bare historie, andre er generelle/tverrfaglige, der du også kan finne mye historielitteratur.  En del baser er gratis og tilgjengelige for alle.  Andre er baser som biblioteket betaler for.  Disse er merket med NTNU, og er bare tilgjengelige på NTNU’s campuser, eller hjemmefra for NTNU’s studenter og ansatte via VPN.

Bibliotekenes nye søketjeneste Oria dekker nå innholdet både i BIBSYS Ask og i en del av de andre databasene listet under.  Det kan likevel være nyttig å bruke de enkelte basene for mer spesialisert søk.  BIBSYS blir faset ut i november 2015.

Søk etter bøker

Digitale oppslagsverk

E-bøker (digitale bøker)

Tidsskriftartikler  (kun digitale)

  • JSTOR  Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi (NTNU)
  • IDUNN  (Norske tidsskriftartikler)  (NTNU)
  • British Periodicals  (Britiske tidsskrifter 1600 – beg. av 1900) (NTNU)

Tidsskriftartikler  (digitale og trykte)

Aviser

Arkiver, kildesamlinger

Andre lenker