Kategorier
Arkiver Databaser Historie UBrss

Søk samtidig i flere historiske avisarkiver!

NTNU Universitetsbiblioteket har anskaffet flere historiske avisarkiver fra Gale Primary Sources:

Du kan gjerne søke i ett og ett arkiv. Men dersom du er interessert i et spesielt tema, og mistenker at det kanskje dekkes i flere av disse publikasjonene, kan det være greit å vite at det også er mulig å gjøre et samtidig søk i disse avisarkivene. Det er mulig å søke på bl.a. emne, tittel eller forfatter, og det er mulig å avgrense på år og dato, evt. også velge en spesiell dato. Husk at hvis du befinner deg utenfor campus må du være pålogget via VPN.

Når du har gjort et søk og fått en treffliste, får du samtidig opplysninger om følgende: Hvilket arkiv du har funnet materiale i (antall treff i for eksempel The Times eller Financial Times), hvilke år materialet er fra hvis du ikke har avgrenset til en spesifikk dato (f. eks. 1883 eller 1905), og ikke minst hva slags materiale du har funnet (f. eks. Editorial, News, Advertising, People …). Hvis trefflisten er svært stor kan du prøve å modifisere søket ditt.

Interessante treff kan du deretter klikke deg inn på, lese på skjerm, laste ned eller eventuelt skrive ut.
Det er også mulig å sende selve referansen til et referansehåndteringsverktøy som EndNote.
Eksemplet under viser en side fra The Times 19. mai 1883, der det er en artikkel om Nidarosdomen (St. Olaf’s Cathedral).

 

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Av Hege Charlotte Faber

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Legg igjen en kommentar