Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Filosofi

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i filosofi

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp