Anvendt etikk

Program for anvendt etikk
skal stimulere til etikkrefleksjon i undervisning og forskning ved NTNU
Etikkportalen ved NTNU
Nettsted for alle ansatte ved NTNU, fokus på forskningsetiske og personaletiske dilemma
Profesjonsetisk Nettverk
Fokus på profesjonsetiske spørsmål i forskning, undervisning eller praksis
Forskningsetiske komiteer
ønsker å skape en kritisk debatt om forskning, både i forhold til framgangsmåter og bruk av resultater
DelRett
Veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning
FBIB- forskningsetisk bibliotek (artikler, eksempler og andre publikasjoner)

Legg igjen en kommentar