Kategorier
filosofi Nye bøker UBrss

Små trykksaker om frihet og sannhet

NTNU Universitetsbiblioteket har nettopp mottatt to små trykksaker – pamfletter – om frihet og sannhet:

Hva er sannhet? I omtalen kan vi bl.a. lese følgende: «I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som «sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet.»

Hva er sannhet?

Hva er frihet? I omtalen kan vi bl.a. lese følgende: «Forestillingen om frihet er grunnleggende i menneskelivet, for vår forståelse av menneskeverdet og av hva som skiller oss fra alle andre dyr. Men er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet? Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?»

Hva er frihet?

Begge pamflettene er forfattet av civita-filosofen Lars Fr. H. Svendsen. De er i et hendig lite format (14 x 11 cm), lettvint å låne med seg i forbifarten for å lese på bussen!

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Av Hege Charlotte Faber

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Legg igjen en kommentar