For å videreutvikle utdanningskvaliteten ved grunnskolelærerutdanningen har både studenter og ansatte utforsket mulighetene som ligger i «omvendt undervisning». Dette er en metode som tidligere har vist at studenters motivasjon for å møte til undervisning øker, i tillegg til at læringsutbyttet blir større. Høsten 2018 ble…