Til sommeren blir det skolehage på taket til Lysholmbygget, NTNU Kalvskinnet. Skolehagen skal bestå av kasser der det skal dyrkes grønnsaker og bievennlige blomster. Prosjektet er initiert av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) og er et samarbeid mellom dem og naturfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning. Arkitektstudenter fra NTNU har laget tegninger av hagen og jobber nå med å sette den opp.

Skolehagen trenger et navn, og studenter og ansatte ved Institutt for lærerutdanning inviteres nå til å komme med forslag til navn. Etter fristen vil det blir det plukket ut 5 navn som blir med til neste runde, der man har mulighet til å stemme på sin favoritt. Hør Martine fra NSR fortelle mer i videoen:

Drømmehagen

Silje Wolff. Foto
Silje Wolff, rådgiver ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Foto: Privat

Initiativtaker Silje Wolff, rådgiver ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, har bakgrunn som plantebiolog og lærer. Hun har lenge drømt om å bygge en takhage og bruke den til å finne og vise frem nye og engasjerende arenaer for læring.

– Jeg håper å skape en vakker oase i byen, en spiselig og insektvennlig takhage og et samlingssted for studenter. Målet er at den skal være til nytte og glede for studenter og undervisere på lærerutdanningen, og selvfølgelig elevene de møter i sitt arbeid. Jeg håper dette prosjektet vil vokse videre og inspirere andre til å gjøre noe liknende, sier Wolff.

Eksemplarisk undervisning om bærekraftig utvikling

Unni Eikeseth, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning (ILU), bekrefter at naturfagseksjonen ser mange muligheter i skolehagen. Den legger til rette for studentaktiv læring, og blir eksemplarisk for hvordan de fremtidige lærerne selv kan bruke skolehage i egen undervisning. Eikeseth forteller at en del forskning viser at elevene blir mer motiverte for faget når en bruker skolehage. Skolehagen gir mange muligheter til å sette faget inn i en praktisk sammenheng, og oppleves dermed som mer relevant. Skolehage er også en egnet arena for å undervise om bærekraftig utvikling, et av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen.

Unni Eikeseth. Foto
Unni Eikeseth, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning. Foto: Elin Iversen/NTNU

– Vi på naturfagseksjonen har lenge snakket om at vi ønsket oss noe slikt, og ble derfor utrolig glade da NSR tok kontakt med oss. For oss er det en ønskesituasjon å få denne støtten av NSR. Når lærerstudenter får erfaring med skolehage fra egen utdanning, kan de bli tryggere på å ta i bruk skolehage når de skal ut i skolen og undervise. Dessuten kan jo skolehagen bidra til trivsel på ILU, sier Eikeseth.

Bidrar til godt klassemiljø

Ingvild Brattetaule. Foto
Ingvild Brattetaule, grunnskolelærerstudent og instituttillitsvalgt ved Institutt for lærerutdanning. Foto: Privat

Ingvild Brattetaule er grunnskolelærerstudent og holder på med en master i naturfag, i tillegg er hun tillitsvalgt for studentene ved Institutt for lærerutdanning, Hun ser frem til at bakgården på Lysholm blir grønnere og et hyggeligere sted å oppholde seg. Brattetaule er positiv til prosjektet, og ser at det vil kunne gi studentene praktiske erfaringer og kunnskap om skolehager som det ellers vil være vanskelig for studentene å få. Hun ser for seg at prosjektet kan inspirere lærerstudentene til å bruke skolehager i yrkeslivet.

– Skolehager kan gi elevene eierskap til det som plantes og dyrkes, og skape interesse for naturfag. For skoleklasser er det også viktig å ha et felles prosjekt som de jobber sammen med, og som bidrar til å skape et godt og trygt klassemiljø. En skolehage vil kunne være en arena for mestring, noe som er viktig for elever i skolen, forteller Brattetaule.

Kommunikasjon, Institutt for lærerutdanning, NTNU