Kvinner som går foran

I et intervju på festivalen Other Minds i San Fransisco i 2018 fikk jeg det vanlige spørsmålet om hva og hvem jeg hadde lyttet på. Jeg pleier ved dette spørsmålet alltid å på peke på det norske, kollektive, åpne, og de ville gjerne høre om…