Ved Institutt for lærerutdanning er det utdelt midler for å utvikle og sørge for medskapende og studentaktiv undervisning, og for å styrke relasjonen mellom utdannings- og praksisfeltet. Ett av resultatene er prosjektet Lydrik(k) – et flerfaglig samarbeidsprosjekt mellom universitet og ungdomsskole – der elever, studenter, lærere, artister og faglærere sammen utforska forholdet mellom lyrikk og musikk.

Før påske jobba 130 lærerstudenter fra grunnskolelærerutdanningen (i undervisningsfaget norsk) og 170 elever fra Rosenborg skole (10. trinn) med sanglyrikk, musikk og samarbeid innafor et utradisjonelt litterært og musikalsk prosjekt. Studentene og elevene skulle gruppevis «lage ei låt og eksperimentere med hva ei låt kan være». Med økonomisk støtte fra NTNU hadde vi mulighet til å skaffe ønsket og nødvendig utstyr i form av opptaksutstyr, i tillegg til å finansiere et tett samarbeid med rapperen Jaa9 (Johnny Engdal Silseth). Jaa9 er mest kjent for å lage hits sammen med OnklP, men driver også med et soloprosjekt for tida.

Musikkteknolog, studioprodusent og musiker Sjur Dagsland var også med. Han reiser verden rundt med det kritikerroste og prisvinnende tomannsbandet Sturle Dagsland.

I tillegg til at denne praktisk-tekstlig-musikalske ekspertisen deltok i undervisning og veiledning (av både studenter og elever), blei prosjektet ramma inn av undervisning og veiledning som utforska kreativ skriving, arbeid med lydopptak og lydbehandling, musikkproduksjon, forbindelser mellom lyrikk og musikk og mulige operasjonaliseringer av halvsprøe litteraturfilosofiske perspektiver.

Vi hadde mange gode samarbeidspartnere i Lydrik(k)-prosjektet, for eksempel noen fine folk fra musikkseksjonen ved Institutt for lærerutdanning: universitetslektor Egil Reistadbakk og førsteamanuensis Øyvind Johan Eiksund. Vi hadde også med oss to rasende dyktige norsk- og/eller musikklærere fra Rosenborg skole. De heter Øystein Gjerde Nilsen og Hans Kristian Sæterbakk og snakka med studentene våre om didaktiske potensialer ved å jobbe med store, tverrfaglige prosjekter, som Rosenborg skole er eksperter på å gjennomføre.

Her fra prosjektet DataPop 2017:

Undervisninga så ellers for eksempel sånn ut:

Sjur Dagsland underviser om opptaksteknikk, hvordan skape lydlandskaper og å lage beats i programmet Soundtrap.

Eller sånn:

Even og Jaa9 snakker om rap-produksjon, raplyrikk og låtskriving.

Og den hørtes litt sånn her ut:

Undervisninga foregikk i en periode over tre uker. Den første dagen satte norskstudentene i gang med å skrive, komponere og produsere tekst og musikk. Midtveis i prosjektperioden kobla vi sammen lærerstudentene og ungdomsskoleelevene (som også hadde fått innføringer i bruk av aktuelle digitale verktøy og hatt undervisning om rap- og sanglyrikk fra norskseksjonen på ILU). Først snakka Sjur og Johnny og Even om ulike muligheter i tekstarbeid og musikkproduksjon i et svært auditorium på Øya Helsehus. Etterpå blei elevgrupper kobla sammen med studentgrupper, og så begynte en låtskrivings/veilednings/bli kjent-prosess på en spasertur mot Kalvskinnet. Gruppene hadde i oppdrag å ta opp konkretlyder, altså lyder fra virkeligheten, på veien til campus. Når de kom fram blei de spredt utover alle grupperomma i Lysholmbygget. De hadde vi fått hjelp av Mari Linna Mosebekk Aglen til å booke. Takk! Sjur og Johnny og vi andre var innom de ulike grupperomma for å gi veiledning.

Vi har ikke innhenta tillatelse til å ta bilder av elever og studenter, men arbeidet deres har vi dokumentert og i noen sammenhenger fått tillatelse til å publisere. Noen av studentene blei for eksempel inspirerte til å lage ei låt som tok utgangspunkt i å ha sauce.

Her kan du høre låta «Lost in the sauce», som de nevnte studentene laga:

Siste prosjektuke blei innleda på Rosenborg skole hvor alle elevgruppene sluttførte og spilte inn sine Lydrik(k)låter. Adresseavisa syntes at opplegget var spennende og kom og skreiv en sak om prosjektet. Her er en lenke til Adressa sin artikkel (krever abonnement).

Studentene hadde både gleda og grua seg til Lydrik(k)s avslutningskonsert på Dokkhuset, der de skulle framføre låtene sine live med hverandre som publikum. Denne siste fredagen før påske blei dog en skikkelig opptur og en strålende måte å gli over fra studietilværelsen til påskefjell, afterski (og deltidsarbeid på lokale sjukehjem).

Det var god stemning på Lydrik(k)s avslutningskonsert på Dokkhuset:

Det var mange studenter som var fornøyde med prosjektet og sa at de hadde fått økt bevissthet om lyrikk, musikkproduksjon, prosjektarbeid i skolen osv. Det kuleste var at mange sa at de hadde utfordra seg sjøl og gjort ting de ikke trodde de fikk til eller turte.

En av lærerstudentene sa f.eks. i intervju at «Det å sette sammen ord til å gi mening, og det å få ord til å rime på hverandre og uttrykke mening gjennom sangtekst: Det er kanskje noe som man ikke er vant til, og det er mye norskfaglig læring i det. I tillegg får vi jo det aspektet med å utfordre seg selv og det å gå ut av komfortsonen, som jeg synes er viktig. Akkurat det er jo noe som mange sliter med, og dette tvinger jo folk til å ta det steget. Det er jo viktig som lærer å tørre å by på seg selv og ikke være redd for å drite deg ut litt».

Mange studenter syntes at prosjektet var krevende, og at det til tider var vanskelig å få så mye faglig frihet. Det syntes vi var helt greit at de fikk erfare. Hensikten var å dyrke fram en faglig prosess hvor tenking, diskusjon og kreativt samarbeid var de viktigste aktivitetene. Elever og studenter lagde låter og de eksperimenterte med hva ei låt kan være i faglige, risikofylte og ambisiøse rammer hvor litteraturen og kunsten danna utgangspunktet og betingelsene for læring. Vi ser allerede fram til neste runde med Lydrik(k) våren 2020, der nye ILU-studenter og elever skal delta.

Prosjektet er muliggjort av utviklingsmidler fra lærerutdanninga ved NTNU, som nettopp skal sørge for medskapende læringsprosesser og styrka relasjoner mellom utdannings- og praksisfeltet. Takk!

Sindre Dagsland. foto
Sindre Dagsland
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Sindre Dagsland er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Even Igland Diesen. foo
Even Igland Diesen
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Even Igland Diesen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Ola Harstad. foto
Ola Harstad
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Ola Harstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.