Hvorfor prioritere tverrfaglighet i grunnskolelærerutdanningen?

Estetiske læringsprosesser gjennom tverrfaglig arbeid i musikk og kroppsøving Bildekreditering hovedbilde: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU Ifølge studien Bærekraft – lærekraft: estetiske læringsprosesser gjennom tverrfaglig arbeid i grunnskolelærerutdanningen (PDF) viser det seg at studentene selv mener tverrfaglig undervisning praktiseres i liten grad i lærerutdanningen i dag. Dette…

Hvordan lærer vi å trøste?

En mor, far eller ansatt i barnehagen vil sikkert svare nølende på spørsmålet med et «Ja, det kan jeg, da». De nøler fordi spørsmålet er rart. Selvfølgelig kan vi trøste barna våre! Den helt eksistensielle betydningen av å møte et barns behov for trøst blir…