Bildekreditering hovedbilde: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Til konferansen nettside

20.–22. september arrangeres KLæM21, Konferanse for lærerutdannere i matematikk, ved NTNU. Konferansen er etablert som en viktig nasjonal møteplass for alle som jobber med utdanning av matematikklærere, og arrangeres på rundgang av norske universitet og høgskoler. KLæM21 er en fin mulighet til å bli kjent med kolleger og bygge nettverk.

Hender som lager mønster med små fargede brikker. Hånd som holder penn. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Faglig og sosialt program

Konferansen går over tre dager og har et variert program:

  • «Värdering i matematik och in(ex)kludering av elever» ved dosent Lisa Björklund Boistrup, Stockholms universitet
  • «Hvordan kan videreutdanning bidra til profesjonsutvikling i skolen?» ved dosent Carl Fredrik Dons, NTNU
  • «The makings of a mathematics teacher – or what it may mean to turn social in mathematics education research» ved professor Jeppe Skott, Linnéuniversitetet

I tillegg blir det parallelle sesjoner der deltakerne har mulighet til å bidra med innhold. Hensikten er at KLæM21 skal være en arena for erfaringsutveksling. Programkomiteen ønsker bidrag som legger vekt på å formidle erfaringer og ideer fra egen undervisning, presentasjon av pågående prosjekter eller forskningsresultater.

Fristen for å sende inn bidrag er 15. juni 2021.

Konferansen gir gode muligheter for å knytte nye kontakter og bygge nettverk. Det er lagt opp til et variert sosialt program med blant annet festmiddag og omvisning blant ruinene etter Klemenskirken.

Påmeldingsfrist til konferansen: 1. september.

Kommunikasjon, Institutt for lærerutdanning, NTNU