Studenter aktive i samfunnsdebatten

Masterstudentene i Likestilling og mangfold er aktive i samfunnsdebatten og har på kort tid fått hele tre debattinnlegg på trykk.  Samtlige innlegg startet ut som øvinger på våre mastergradsemner, som deretter ble bearbeidet og sendt inn til aktuelle mediekanaler. Som fagmiljø synes vi det er veldig motiverende med så engasjerte studenter og vi…

Lydrik(k) -et flerfaglig samarbeidsprosjekt mellom universitet og ungdomsskole

Ved Institutt for lærerutdanning er det utdelt midler for å utvikle og sørge for medskapende og studentaktiv undervisning, og for å styrke relasjonen mellom utdannings- og praksisfeltet. Ett av resultatene er prosjektet Lydrik(k) – et flerfaglig samarbeidsprosjekt mellom universitet og ungdomsskole – der elever, studenter,…