Å lage film er ikke lett, hadde det vært lett hadde alle gjort det. Det fikk vi erfare når vi skulle lage eksamensfilm, våren 2019. Vi gikk sammen en gruppe fra klassen med høyt ambisjonsnivå. Vi ønsket å ta opp samfunnsaktuelle tema som ikke har blitt utforsket mye før. Derfor bestemte vi oss for å lage film om pedofile Michael (Lars Sandnes) og bestekompisen hans Gabriel (Oskar Hegge).

Med store ambisjoner og lite penger viste produksjonen seg å være mer krevende enn antatt. Etter 2 dager med innspilling ble det åpenbart at vårt valg av skuespiller til hovedpersonen Gabriel ikke var riktig for oss. Med stort tidspress måtte vi sette produksjonen på vent mens vi fant den riktige skuespilleren. Vi hadde flere utgifter, ingen skuespiller og ingen anelse hvordan kom til å ende. Men under et krisemøte der vi prøvde å redde produksjonen, tok produsenten vår en telefon for å sjekke va som hadde skjedd med søknaden vår om pengestøtte. Det viste seg at vi hadde fått pengestøtte fra Trønderkassa med begrunnelse i at tema vårt var så viktig å formidle. Da hadde vi muligheten til å ta et steg tilbake for å sikre at vi kunne komme oss nærmere ambisjonene vi hadde. Oskar og Lars Sandnes ble tildelt hovedrollene som Gabriel og Michael henholdsvis. Vi hadde ti innspillingsdager fordelt på to uker i slutten av mai. Mesteparten av filmen ble filmet i Klæbu fordi det passet miljøet vi ville skildre. Andre scener ble filmet på Ila, Singsaker og St. Olavs Hospital.

Filmen fikk karakter A og nå er filmen nominert i Nordenfjeldsk studentkonkurranse under i Minimalen 2020. Det var veldig spennende å bli nominert og vi gleder oss til at flere får se filmen. Filmen står i konkurranse med en annen film vi har laget, nemlig Banebryteren (S.Ulvåg, 2019). Banebryteren produserte vi i høstsemesteret 2019 og fokuserte på å anvende erfaringene fra første film og utvikle oss som filmskapere. Banebryteren er en helt annerledes og ny historie som tar opp nye temaer.

Vi gleder oss til å møte andre filmskapere og se flere gode filmer, men forventer selv å gå av med seieren.

Sigurd Sleipnes
Henrik Schefte
Joar Hougen
Bjørn Vegar Torseth