Vi leter etter forsøkspersoner til våre masterprosjekter om pågangsmot, flyt, lidenskap og personlighet. Vil du hjelpe oss?

Du deltar i studien ved å svare på dette spørreskjemaet.

Større sjans for å lykkes?

Studier tyder på at pågangsmot, flyt, lidenskap og personlighet er egenskaper som kan påvirke hvordan vi manøvrerer oss gjennom livet – for eksempel i form av endret motivasjon, hvordan vi jobber mot et mål, hvorvidt vi når målene våre, eller om vi lykkes i å bli eksperter innen et område.

Det mangler likevel forskning som har undersøkt sammenhengen mellom de ulike egenskapene. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom våre masterprosjekter i psykologi.

Ved å undersøke sammenhengen mellom egenskapene vil vi bidra til å danne et grundigere og mer helhetlig bilde av hvorfor noen har større sannsynlighet for å nå sine mål eller bli eksperter. Kanskje vil en kombinasjon av de ulike egenskapene øke sannsynligheten for å oppnå suksess?

Vi kan måle pågangsmot, lidenskap, flyt og personlighet på ulike måter. Vi har valgt å bruke et spørreskjema som har blitt vitenskapelig testet en rekke ganger.

Dataene brukes i masteroppgaver

Spørreskjemaet som anvendes, er helt anonymt. Dette betyr at informasjonen du oppgir, ikke kan spores tilbake til deg. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene, og du kan trekke deg når du vil. Spørreskjemaet tar cirka 10-15 minutter å fullføre. Deltakere i alle aldre kan delta, og det kreves ingen forkunnskaper.

Du samtykker til å delta i undersøkelsen ved å svare på spørsmålene og trykke «send» på siste side.

Det er ingen riktige eller gale svar. Prøv å svare så ærlig som mulig, og kryss av på det alternativet som beskriver deg best. Vi setter stor pris på ditt bidrag!

Dataene fra undersøkelsen skal brukes i to separate masteroppgaver, og eventuelle vitenskapelige artikler. Veiledere for prosjektet er professor Hermundur Sigmundsson og førsteamanuensis Ingvild Saksvik-Lehouillier.

Jorunn Amdam
Student ved NTNU

Jorunn Amdam er masterstudent ved Institutt for psykologi, NTNU.

Magdalena Elnes
Student ved NTNU

Magdalena Elnes er masterstudent ved Institutt for psykologi, NTNU.