logo: open science toolbox

Open Science Toolbox

Prosjektet Open Science Toolbox er finansiert av Nasjonalbiblioteket og er et samarbeid mellom bibliotekene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Innlandet (INN). Hovedmålsettingen for prosjektet er å bidra til å bygge opp tjenestetilbud for Åpen vitenskap (Open Science) ved forskningsbibliotek i Norge.

Bakgrunn

Det stilles stadig økte krav og forventninger til åpen tilgang til forskningspublikasjoner og -data, både fra fagmiljø og finansiører, og rollen til fagbibliotek ved universitet og høgskoler i denne sammenheng er under utvikling. Prosjektet skal munne ut i en "verktøykasse" som kan hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye bibliotekstjenester for Open Science. Dette inkluderer åpne data, med forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata, men vi ønsker også å se på hvordan åpen tilgang til forskning kan skape nye muligheter, samt bidra til å utvikle bibliotekets rolle i formidling av kunnskap og forskning.

Framdrift

I første del av prosjektet vil vi dra lærdom av erfaringer fra institusjoner og fagbibliotek i andre land som har kommet lengre i arbeidet med Open Science, og særlig åpne data og datahåndtering. Prosjektet arrangerer en oppstartsworkshop ved NTNU i Trondheim den 26. oktober 2018. Her vil blant annet representanter fra flere universitetsbibliotek fortelle om sine tjenester for Open Science og forskningsdata, og dele av sine erfaringer. I tillegg er tema på denne workshopen hvilke krav og forventninger som stilles til forskere og UH-institusjoner i Norge. Denne workshopen er også åpen for andre interesserte utenfor prosjektgruppen (begrenset antall plasser).

Start-up Workshop: Preliminary program

Open Science and Research Data Management from policies to practice - The role of the University Library in research support.

Time: 26 October 2018, 09:00-16:30
Location: ØHU1, Øya Helsehus, Mauritz Hansens gate 2, NTNU Trondheim

Preliminary program:

09:00  Welcome and introduction 

09:10  Open Science in Horizon2020 and Horizon Europe
TBD 

09:40  Policies on Open Access and Open Data in Norway
Ingrid Heggland, NTNU University Library 

10:10  Coffee break 

10:30  The role of Unit in higher education: Services and support for Open Science and research data management
Katrine W. Bjerde, Unit (The Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research) 

11:00  Open Science at UiT The Arctic University of Norway
Stein Høydalsvik and Philip Conzett, UiT The Arctic University of Norway 

11:45  Lunch 

12:45  Research Data Management at Stockholm University
Joakim Philipson, Stockholm University Library 

13:30  Research Data Management and Digital Curation at ETH Zürich
Malin Ziehmer, ETH Zürich Library 

14:15  Coffee break 

14:40  “What do researchers need from the library?” The role of the library in research support.
TBD 

15:10  Panel discussion: Building library services for RDM and Open Science.
Panel: Representatives from the visiting libraries  

16:30  Wrap-up and final questions 

 

Meld på workshop

Kontakt:

Ingrid Heggland | NTNU Universitetsbiblioteket | ingrid.heggland@ntnu.no | Tel: 73 55 08 94

Tue, 11 Sep 2018 10:18:24 +0200

Et samarbeid mellom

 

logo: NTNU

 

logo: Universitetet i Stavanger

 

logo: Høgskolen i Innlandet

 

Med midler fra

logo: Nasjonalbiblioteket