prosjekter - Open Science Toolbox

logo: open science toolbox

Open Science Toolbox

Prosjektet Open Science Toolbox er finansiert av Nasjonalbiblioteket og er et samarbeid mellom bibliotekene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Innlandet (INN). Hovedmålsettingen for prosjektet er å bidra til å bygge opp tjenestetilbud for Åpen vitenskap (Open Science) ved forskningsbibliotek i Norge.

Bakgrunn

Det stilles stadig økte krav og forventninger til åpen tilgang til forskningspublikasjoner og -data, både fra fagmiljø og finansiører, og rollen til fagbibliotek ved universitet og høgskoler i denne sammenheng er under utvikling. Prosjektet skal munne ut i en "verktøykasse" som kan hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye bibliotekstjenester for Open Science. Dette inkluderer åpne data, med forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata, men vi ønsker også å se på hvordan åpen tilgang til forskning kan skape nye muligheter, samt bidra til å utvikle bibliotekets rolle i formidling av kunnskap og forskning.

Prosjekter - Open Science Toolbox - Kontakt

Kontakt prosjektgruppen:

Prosjektkoordinator: Ilaria Canova Calori | NTNU Universitetsbiblioteket
Ane Gabrielsen | Ingrid Heggland | Henrik KarlstrømSølvi Karlsen | NTNU Universitetsbiblioteket
Linda Johnsen | Universitetet i Stavanger
Endre Aas | Høgskolen i Innlandet

prosjekter - open science toolbox - Samarbeid - ub

Et samarbeid mellom

 

logo: NTNU

 

 

 

Med midler fra

logo: Nasjonalbiblioteket