Bakgrunn og aktiviteter

Bibliometriker ved universitetsbiblioteket

Jeg jobber med alt som har med NTNUs publikasjoner å gjøre, spesielt statistikk, analyse og strategi knyttet til våre forskeres publiseringsvirksomhet - hvor de publiserer, hvem de publiserer sammen med, hvem de blir sitert av og lignende spørsmål.

Jeg er også med i NTNU Universitetsbibliotekets arbeidsgruppe for åpen tilgang (Open Access), og jobber med hvordan NTNU kan styrke sin satsning på å gjøre sin forskning åpent tilgjengelig for så mange som mulig.

 

Jeg skriver om bibliometri på UBs blogg om emnet: Bibliometri - teller forskning som teller

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Karlstrøm, Henrik; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2013) Towards a new national policy for promoting energy efficiency in Norway. Rethink, renew, restart. ECEEE Summer Study Proceedings.
  • Godbolt, Åsne Lund; Karlstrøm, Henrik; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Constructing consumers. Efforts to make governmentality through energy policy. Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably: ECEEE 2009 Summer Study Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Melby, Line; Sand, Kari; Midtgård, Trude Mariane; Toussaint, Pieter Jelle; Karlstrøm, Henrik. (2019) Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Kunnskapsnotat. Norges forskningsråd. 2019.
  • Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik. (2018) Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. 2018. NF-rapport (09/2018).
  • Karlstrøm, Henrik. (2015) Implementing large-scale energy efficiency measures. The case of Finnfjord AS. 2015.
  • Karlstrøm, Henrik; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2012) Empowering markets? The construction and maintenance of a deregulated market for electricity in Norway. 2012. ISBN 978-82-471-3431-3.