Bakgrunn og aktiviteter

Bibliometriker ved universitetsbiblioteket

Jeg jobber med alt som har med NTNUs publikasjoner å gjøre, spesielt statistikk, analyse og strategi knyttet til våre forskeres publiseringsvirksomhet - hvor de publiserer, hvem de publiserer sammen med, hvem de blir sitert av og lignende spørsmål.

Jeg er også med i NTNU Universitetsbibliotekets arbeidsgruppe for åpen tilgang (Open Access), og jobber med hvordan NTNU kan styrke sin satsning på å gjøre sin forskning åpent tilgjengelig for så mange som mulig.

 

Jeg skriver om bibliometri på UBs blogg om emnet: Bibliometri - teller forskning som teller

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Karlstrøm, Henrik; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2013) Towards a new national policy for promoting energy efficiency in Norway. Rethink, renew, restart. ECEEE Summer Study Proceedings.
  • Godbolt, Åsne Lund; Karlstrøm, Henrik; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Constructing consumers. Efforts to make governmentality through energy policy. Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably: ECEEE 2009 Summer Study Proceedings.

Rapport/avhandling