(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - hhit - responsiv topp med splash-bilde

Bygningen der Økonomibiblioteket er lokalisert.
Kjersti Lie/NTNU

Velkommen til

Økonomibiblioteket

Biblioteket har samlinger innen økonomi og ledelse. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Fakultet for økonomi. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Ledige arbeidsplasser

bibliotek - hhit - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Aviser, bøker, databaser, ebøker, pensum

Rom og utstyr

Lese-og arbeidsplasser, PC, utskirft

Studiestøtte

Kurstilbud, veiledning, kildehenvisninger, EndNote, praktisk informasjon.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe

Apningstider

Åpningstider

Økonomibiblioteket

Building

Økonomibiblioteket

Klæbuveien 72, Trondheim

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag–torsdag 10–18 / fredag 10–15

Sommeråpningstider
Betjent:
12. juni–7. juli: kl. 10–14
31. juli–11. august: kl. 10–14
14.–18. august: kl. 10–15

Ubetjent: 10.–28. juli

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Mini calevent portlet

Kurs og arrangement

forside - flere arrangement