Studiestøtte

Studiestøtte

Brukere som ikke er tilknyttet NTNU kan låne fra våre samlinger uten kostnad.

NTNU Universitetsbiblioteket har en rekke tilbud til studenter og ansatte ved NTNU. Under finner du et utvalg av våre ressurser. Besøk også bibliotekets fagsider for nyheter og oppdatert informasjon innen ditt fagområde.

 

Bibliotekets tjenester til studenter og ansatte ved NTNU Digitale pensumlister