Studiestøtte

Brukere som ikke er tilknyttet NTNU kan låne fra våre samlinger uten kostnad.

NTNU Universitetsbiblioteket har en rekke tilbud til studenter ved NTNU. Under finner du et utvalg av våre ressurser.
Praktisk informasjon om bibliotekets tjenester til studenter og ansatte finnes på Innsida.

Besøk også bibliotekets fagsider og blogger for nyheter og oppdatert informasjon innen ditt fagområde.