Interiørbilde med samlinger ved HHiT

I biblioteket finner du bøker, tidsskrifter og studentoppgaver. Vi har også en samling med pensumlitteratur som er tilgjengelig på dagslån. Bruk søkeboksen på toppen av siden for å finne litteratur fra bibliotekets samlinger.
Mer informasjon om hvordan du låner, bestiller og fornyer


Fagspesifikke databaser

Biblioteket har et bredt utvalg av databaser innen de fleste fagområder. Alle databasene biblioteket abonnerer på finnes i søkeportalen Oria.

Du kan få veiledning i finansdatabasene CRSP, Compustat og Eikon.

Veileder er på plass tirsdager og torsdager kl 12:00 - 14:00, i Finanssonen i biblioteket.

 


Bøker 

Økonomibiblioteket har en stor samling med bøker og oppslagsverk innen blant annet økonomi, ledelse, administrasjon, regnskap og revisjon.


E-bøker

Biblioteket har et bredt utvalg av e-bøker innen de fleste fagområder. Du finner e-bøkene ved å søke i Oria. Søket kan du avgrense på materialtype e-bøker. Du har tilgang til e-bøkene på campus eller via VPN
For utvidet søkefunksjonalitet kan du gå direkte til e-bokdatabasene:

For å laste ned e-bøker er det nødvendig med tilleggsprogramvare, som f.eks. Adobe Digital Edition.
Mer informasjon om hvordan bruke e-bøker fra biblioteket.


NTNU Open

I NTNUs institusjonelle vitenarkiv NTNU Open vil du finne masteroppgaver, doktoravhandlinger, vitenskapelige artikler og andre Open Access-publikasjoner.


Aviser

Biblioteket har et utvalg aviser i papirabonnement. Disse blir oppbevart i inntil én uke. Du har også elektronisk tilgang til aviser via ATEKST, som er et fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser. I tillegg har du tilgang til aviser fra hele verden gjennom Press Reader. Av norske aviser finner du her bl.a Dagbladet og Aftenposten. Tilgang på campus eller via VPN.

Mon, 01 Oct 2018 10:08:42 +0200

Kontakt

Økonomibiblioteket

Klæbuveien 72, Trondheim
Tlf: 73 55 99 55
E-post: okonomibib@ub.ntnu.no
Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider:

Man-søn: 07:00-23:00 (med NTNU-adgangskort)
Personale er tilstede:
Man-fre: 08:30-18:00

NB: Før kl. 07:00 og etter kl. 15:30 har kun studenter og ansatte med NTNU-adgangskort tilgang til bygget. Eksterne besøkende er velkommen i åpningstiden, eller kan kontakte oss på e-post/telefon for nærmere avtale.

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook