bibliotek - gjovik - rom-og-utstyr

Bilde av studentarbeidsplasser

Grupperom og arbeidsplassar

Biblioteket Gjøvik held til i 2. etasje i G-bygget, over kantine og studenttorg. Biblioteket har 6 grupperom. Du finn individuelle arbeidsplassar og gruppearbeidsplassar både i biblioteket og i M-bygget, der det òg er ein stille lesesal. I den stille lesesalen kan du bruka PC, men mobilen din må vera i lydlaus modus og utan vibrering. Dersom du har lydlekkasjefrie hovudtelefonar, så kan du bruka dei. (NB. På grunn av covid-19 og ei eventuell smittesporing må du no bestilla plass på lesesal før du kjem. Sjå Innsida for meir informasjon.)

Du finn fleire grupperom ved atriet i A-bygget, med gjennomgang frå biblioteket via M-bygget.
Enkelte grupperom har storskjerm, andre har tavle. Whiteboardpennar kan kjøpast i bokhandelen. Studentar kan reservere rom via TP.

Vi har nokre ordensreglar som gjeld for biblioteklokala, og du finn dei her

Datamaskiner og trådlaust nett

Vi har fire PC-ar i biblioteket, og dessutan tre søketerminalar (NB. Inga utskrift frå desse). Du treng ikkje brukarnamn og passord til søketerminalene. Til dei andre PC-ane brukar du det vanlege brukarnamnet ditt og passord. Du kan få gjestepålogging på IT-tenesta. Det finnast ein datalab hjå biblioteket (G223). Denne kan fritt nyttast når det ikkje er anna undervisning der. 

Du nyttar Eduroam nettverket for å kopla deg på det trådlause nettverket i biblioteket.

Rettleiing for å kopla til trådlaust nettverk.

 

Utskrift

Biblioteket har eige kopirom der det står to kopimaskiner. Kopimaskinene blir òg nytta som skrivarar og scannere. Treng du hjelp til å setja opp skrivar?  Windows, OSX, Linux.

Informasjon om utskriftsmoglegheiter ved NTNU Universitetsbiblioteket for studentar og tilsette.

03 jan 2022