nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - gjovik - samlinger

Biblioteket Gjøvik har et bredt utvalg trykte og digitale kilder innen helse- og omsorgsfag, teknologi, naturvitenskap, medieteknologi, informatikk m.m. Den største delen av samlingen er i elektronisk form, slik som artikler, e-bøker og oppslagsverk.

 

Bilde av samlingeneFagressurser

Oversikt over og tilgang til databasene biblioteket abonnerer på finner du i søkeportalen Oria.

Som student har du tilgang til disse på campus eller via VPN.

Bruk fagbloggene innen ditt fag for informasjon om databaser, sentrale e-ressurser, relevante kurs og nyheter.

 

 

Bilde av samlingeneSamlinger i biblioteket

Biblioteket finner du i 2. etasje i Gneis-bygget (G). Her kan du finne trykte bøker og tidsskrifter, oppslagsverk og filmer. 

Publiserte bachelor-, master og doktorgradsavhandlinger mm. finner du i fulltekst i vårt institusjonelle arkiv NTNU Open.

NTNU i Gjøvik har lisens til bildedatabasen Colourbox. Studenter og ansatte kan laste ned inntil 30 bilder i måneden til bruk i ikke-kommersielle oppgaver, prosjekter, forelesninger, websider osv. Du må ha en lisenskode for å få tilgang og koden kan du hente på biblioteket. Lisensen må oppdateres en gang i året. 

 

Bilde av studenter i biblioteketPensum- og ressurslitteratur

UB Gjøvik har et eller flere eksemplarer av de fleste bøker på pensumlistene. Disse står på egen hylle ved skranken og kan lånes i inntil 1 uke. Ressurslitteratur står plassert med resten av samlingen, men er merket med grønn tape. Utlånstid er 1 uke.

Se for øvrig våre låneregler.

21 aug 2019

bibliotek - gjovik - kontaktboks

Kontakt

Biblioteket Gjøvik

Teknologiveien 22
Tlf.: 61 13 52 00
E-post: gjovikbib@ub.ntnu.no

 

Åpningstider

Mandagsøndag: 06:0024:00 (med NTNU-adgangskort)
 

Personale tilstede:
Mandag–torsdag: 12:0018:00

Fredag: 12:00–15:00

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Youtube Ikon: Facebook Ikon: Twitter Ikon: Vimeo Ikon: Slideshare  Ikon: Flickr