Biblioteket Gjøvik har et bredt utvalg trykte og digitale kilder innen helse- og omsorgsfag, teknologi, naturvitenskap, medieteknologi, informatikk m.m. Den største delen av samlingen er i elektronisk form, slik som artikler, e-bøker og oppslagsverk.

 

Bilde av samlingeneFagressurser

Oversikt over og tilgang til databasene biblioteket abonnerer på finner du i søkeportalen Oria.

Som student har du tilgang til disse på campus eller via VPN.

Bruk fagbloggene innen ditt fag for informasjon om databaser, sentrale e-ressurser, relevante kurs og nyheter.

 

 

Bilde av samlingeneSamlinger i biblioteket

Biblioteket finner du i 2. etasje i Gneis-bygget (G). Her kan du finne trykte bøker og tidsskrifter, oppslagsverk og filmer. 

Publiserte bachelor-, master og doktorgradsavhandlinger mm. finner du i fulltekst i vårt institusjonelle arkiv NTNU Open.

NTNU i Gjøvik har lisens til bildedatabasen Colourbox. Studenter og ansatte kan laste ned inntil 30 bilder i måneden til bruk i ikke-kommersielle oppgaver, prosjekter, forelesninger, websider osv. Du må ha en lisenskode for å få tilgang og koden kan du hente på biblioteket. Lisensen må oppdateres en gang i året. 

 

Bilde av studenter i biblioteketPensum- og ressurslitteratur

UB Gjøvik har et eller flere eksemplarer av de fleste bøker på pensumlistene. Disse står på egen hylle ved skranken og kan lånes i inntil 1 uke. Ressurslitteratur står plassert med resten av samlingen, men er merket med grønn tape. Utlånstid er 1 uke.

Se for øvrig våre låneregler.

Fri, 10 Aug 2018 10:23:04 +0200

Kontakt

Biblioteket Gjøvik

Teknologiveien 22
Tlf: 61 13 52 00
E-post: gjovikbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag-søndag: 06:00–24:00
Personale tilstede: Mandag til torsdag: 08:00–19:00. Fredag 08:0015:30

Sommertid:

Mandag-søndag: 06:00–24:00
Personale tilstede: Mandag til fredag: 08.00-15.00

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Youtube Ikon: Facebook Ikon: Twitter Ikon: Vimeo Ikon: Slideshare Ikon: Google plus Ikon: Flickr 


Thu, 06 Sep 2018 10:24:08 +0200