Informasjonsikkerhet

Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Informasjonsikkerhet

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskrav


Krav til opptak er:

 • fullført relevant bachelorgrad med karaktergjennomsnitt på minst C
 • to års relevant arbeidserfaring

Relevante bachelorgrader

 • Politihøgskolen
 • Alle bachelorgrader innen Informatikk eller Informasjonssikkerhet

Dokumentert to års praktisk arbeidserfaring innen:

 • digital etterforskning og cyberkriminalitet eller
 • informasjonssikkerhet, der praktisk bruk med datamaskiner og nettverk er en del av arbeidserfaringen

Enkelte emner innen digital etterforskning krever bestått kurs fra Politihøgskolen, the syllabus of Nordic Computer Forensics Investigators Level 2 (NCFI 2), eller tilsvarende utdanning. På nettsiden til de emnene det gjelder står informasjon om dette.
 


Søk opptak


Søknadsfrist 15. april

Registrere søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak på NTNUs søknadsweb
 


Slik dokumenterer du praksis:

All dokumentasjon skal lastes opp via Søknadsweb. 

 • Last opp en egen fil med dokumentasjon av arbeidspraksis, med tittel «praksis».
 • Gyldig tjenestebevis eller arbeidsbekreftelse må være datert og signert av arbeidsgiver. 
 • Arbeidsforhold må dokumenteres med stillingstype, og det bør også komme tydelig frem hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer. 
 • Stillingsandel og varighet (fra dato-til dato) må angis.
 • Arbeidsavtale/jobbtilbud/lønnsslipp er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak