×

Information Security

Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Information Security

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskrav


Krav til opptak er:

  • fullført relevant bachelorgrad med karaktergjennomsnitt på minst C
  • to års relevant arbeidserfaring

Relevante bachelorgrader

  • Politihøgskolen
  • Alle bachelorgrader innen Informatikk eller Informasjonssikkerhet
  • Samfunnsfaglige bachelorgrader som har sikkerhet i fagkretsen

Relevant arbeidserfaring

Dokumentert to års praktisk arbeidserfaring innen

  • digital etterforskning og cyberkriminalitet eller
  • informasjonssikkerhet, der praktisk bruk med datamaskiner og nettverk er en del av arbeidserfaringen


Enkelte emner innen digital etterforskning krever bestått kurs fra Politihøgskolen, the syllabus of Nordic Computer Forensics Investigators Level 2 (NCFI 2), eller tilsvarende utdanning. På nettsiden til de emnenen det gjelder står informasjon om dette.
 

Søknadsfrist norske og nordiske søkere

Søknadsfrister

Søkere utenfor EU/EØS:

1. desember 2018

EU/EØS-søkere:
1. mars 2019

Norske/Nordiske søkere:
15. april 2019. Norske og nordiske søkere kan søke via Søknadsweb fra 01.02.19

Søk opptak