Hva lærer jeg

Erfaringsbasert mastergrad i informasjonssikkerhet - masterprogram 3-årig - Gjøvik

Hva lærer du?

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer, samt den teoretiske bakgrunnen du trenger for å lykkes i et svært viktig og givende fagområde.

Dette masterstudiet egner seg for deg som jobber eller ønsker å jobbe med med datakriminalitet, sikring og analyse av elektroniske spor eller cyberangrep i for eksempel politiet, rettsvesenet, offentlige tjenester eller private eller statlige virksomheter i Norden. 

 

Anbefalte valgfrie emner som tilbys i studiet:

  • Sikkerhetsteknologi 
  • Etterforskning
     

Godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er godt for de som har denne typen kompetanse og det åpner seg mange valgmuligheter for dem som jobber med informasjonssikkerhet.

Andre lignende studier ved NTNU