Lyd vi ikke hører

Flaggermus, delfin og hval bruker lyd og lydbølger for å orientere seg, fange mat og kommunisere med artsfrender. Vi mennesker bruker samme prinsipp som dem når vi bruker ultralyd for å se inn i kroppen.

Ultralyd er lyd, men vi kan ikke høre selve lyden fra ultralyden fordi disse lydbølgene har en frekvens som er høyere enn det vi kan høre. Ultralydbølgene har over 20 000 svigninger per sekund, mens vi mennesker kun kan høre lyd mellom ca 16 og 18 000 svigninger i sekundet. Men disse lydbølgene er der selv om vi ikke kan høre dem.

Titanic forliste etter å ha kollidert med et isfjell i 1912. Denne ulykken ser ut til å vre det som trigget forskerne til å finne en metode for å oppdage isfjell (og andre objekter) under vannoverflaten. Sonar, som registrerer ekko av egen utsendt lyd, ble utviklet under første verdenskrig for å kunne oppdage fiendtlige ubåter.

Hva er ultralyd?