Noen av de viktige hendelsene innen ultralydhistorien

Noen av de viktige hendelsene innen ultralydhistorien

1942 (verden)
Nevrolog Karl Dussiks første bruk av ultralyd for å finne hjernesvulster

1953 (verden)
Inge Edler og Helmut Hertz i Lund i Sverige får fram de første ultralydbildene av hjertet

1970 (Trondheim)
Stipendiatene Alf Brubakk og Rune Aaslid møter hverandre tilfeldig. Brubakk var lege og ansatt på sykehuset i Trondheim. Aaslid var sivilingeniør ved NTNU1. Brubakk og Aaslid bestemmer seg for å lage Jenny, en elektronisk pasientsimulator. Professor Jens GLad Balchen ved NTNU støtter prosjektet.

PEDOF, prototype på doppler-ultralyd1976 (Trondheim)
Prototypen av PEDOF lages av Teknisk Kybernetikk ved NTNU og SINTEF. Dette er det første ultralydapparatet som kan måle de høye blodstrømshastighetene man kan få ved klaffelidelser i hjerteklaffene.

1978 (Trondheim)
Det blir mulig å måle arteriell blodstrøm hos foster ved hjelp av PEDOF, en metode utviklet av lege for forsker Sturla Eik-Nes ved St. Olavs Hospital2 og NTNU.

1979 (Trondheim)
Apparatet DAISY produsert

1981 (Trondheim)
Kardiolog Liv Hatle ved St. Olavs Hospital og ingeniør Bjørn Angelsen ved NTNU gir ut boka Doppler Ultrasound in Cardiology, som blir regnet for å være "bibelen" innen feltet.

 

1981 (Trondheim)
Oppfølgeren til PEDOF, ALFRED kommer.

1986 (Trondheim)
Vingmed Ultrasound presenterer sammen med trondheimsmiljøet et komplett ultralydinstrument for hjertediagnose, CFM 700.

3D-bilde av foster1993 (Trondheim)
Verdens første 3D-ultralydlab står ferdig hos Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital. Den ble finansiert av GE Vingmed.

 

 

 

1996 (Trondheim)
3D-ultralyd utvikles for hjernesvulster. Et samarbeid mellom nevrokirurg Geirmund Unsgård ved St. Olavs Hospital og teknologene ved NTNU.

2009 (Trondheim/Norge)
Vscan, et ultralydapparat i lommeformat, lanseres av GE Vingmed, og blir kåret til en av de viktigste oppfinnelsene dette året av Time Magazine.

 

Fotnoter:

1) På den tiden het det NTH. I 1996 ble Norges Tekniske Høgskole (NTH) slått sammen med Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet og Det medisinske fakultet og ble til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

2) I 2002 ble navnet Regionsykehuset i Trondheim endret til St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.