Med hjerte for Bernoullis ligning

Med hjerte for Bernoullis ligning

Oppgave

Året er 1977 og du får inn en pasient der du mistenker at det er noe galt med hjertet. Med ultralydapparatet PEDOF måler du at blodstrømshastigheten gjennom aorta-klaffen er på 5 m/s, og blodtrykket i aorta er 120 mmHg. Hvor høyt er da blodtrykket i venstre hjertekammer? Bruk Bernoullis ligning for å finne svaret.

P =  4V 2

P er trykkforskjell og V er målt blodstrømshastighet. Da får man trykkfallet målt i mm kvikksølv.

Svaret finner du litt lengre ned.

 

Om Bernoullis ligning

Bernoullis ligning er i sin helhet lang og for komplisert å bruke for andre enn matematikere. Derfor ble det brukt en forenklet ligning som den du ser over.

Ingeniør Rune Aaslid og Jarle Holen, som var både lege og ingeniør, fant ut at man kunne regne ut trykkfallet over en innsnevret hjerteklaff ved å bruke Bernoullis ligning til å måle blodstrømshastigheten. Dette hadde ingen tenkt på tidligere.

 

Svar på oppgaven

Hva blir svaret?

P =  4xV 2  = 4x5 2 = 4 x 25 = 100

Pasienten har et trykkfall på 100 mmHg (mm kvikksølv).

 

Dette betyr at trykket inne i hjertet til pasienten må økes nesten til det dobbelte for å oppnå tilstrekkelig blodtrykk. Hjertet kan begynne å vokse, og pasienten kan utvikle hjertesvikt.