Presentasjoner fra HelsIT 2015

Presentasjoner fra HelsIT 2015

Plenum

Plenum 1

Plenum 2

Plenum 3

Parallelle sesjoner 1

1A: Kunnskap fra praksis: Fangst, kvalitetsmåling og læring

pdf Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret
Forfatter(e):Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken, Jonas Minet Kinge, Lars Johan Hauge, Geir Bukholm, Kari Furu, Pål Surén, Marta Ebbing
pdf Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister
Forfatter(e):Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset

1B: Pasientnære helseinformasjonssystemer

pdf Sundhed.dk Danmarks nasjonale portal for pasientrettede digitale tjenester
Forfatter(e):Anne Asmyr Thorseng, Tina Blegind Jenssen

1C: Vil det virke i virkeligheten?

pdf Telemedisin gjør avstander korte
Forfatter(e):Øistein Vatne, Jarle Øen
pdf Evaluering av Interaktiv Manchester Triage Scale i en legevakt
Forfatter(e):Marit R. Halvorsen, Ingrid Svagård og Andreas D. Landmark
pdf Nyttig med nettbrett og whiteboard på visitten
Forfatter(e):Bjørn Sletvold, Tanja Tomasevic, Marit R. Halvorsen, Andreas D. Landmark og Ingrid Svagård
pdf Smart, lærende medikasjonsforordning - et studentprosjekt
Forfatter(e):Håkon Jarle Hassel, Kristian Aabrekk, Sindre Nordbøe Årøen

Parallelle sesjoner 2

2A: Kunnskapsstøtte og presisjonsmedisin

pdf A trustworthy and digital evidence ecosystem
Forfatter(e):Per Olav Vandvik, Linn Brandt, Thomas Agoritsas, Ilkka Kunnamo, Gordon Guyatt
pdf PLUGGED-IN: Lage besluttningstøtte direkte fra Retningslinjer - en generisk modell
Forfatter(e):Linn Brandt, Annette Kristiansen, Bjørn Næss, Thor Stenbæk, Per Vandvik
pdf genAP - Efficient clinical analysis of DNA sequencing data
Forfatter(e):Morten Christoph Eike, Tony Håndstad, Espen Skorve, Hugues Fontenelle, Svein Tore Seljebotn and Thomas Grünfeld

2B: Pasientdeltakelse og samvalg

pdf Morgendagens psykiske helsevern – på nett?
Forfatter(e):Aksel Inge Sinding, Atle Sandal
pdf Erfaringer fra prosjektet "Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi"
Forfatter(e):Marit Aakvik Sønstebø, Randi Torgersen, Sissel Jor, Harald Noddeland

2C: Virket det i virkeligheten?

pdf Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger
Forfatter(e):Line Melby, Berit Brattheim, Ragnhild Hellesø og Pieter Toussaint

Parallelle sesjoner 3

3A: Nye løsninger - Trygt, nært, distribuert

pdf Trygg legemiddelutdeling i sykehuset
Forfatter(e):Inderjit Daphu, Bente Saltnes Nedrebø
pdf Telemedisin Sogn og Fjordane
Forfatter(e):Emma Bjørnsen, Elin Brekke Grinde
pdf Supporting patients in using their personal strengths in chronic illness management – participatory design approach
Forfatter(e):Jelena Mirkovic, Ólöf Birna Kristjánsdottir, Una Stenberg, Tonje Krogseth, Cornelia Ruland

3B: eHelse: Arkitektur og EPJ

pdf Har komplekse integrasjonsporteføljer en fremtid?
Forfatter(e):Eldrid Schei, Richard Husevåg og Kjell Arne Grøtting

3C: Kunnskapsforvaltning

pdf Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT
Forfatter(e):Per Olav Vandvik, Thomas Agoritsas, Anja Fog Heen, Linn Brandt, Gordon Guyatt
pdf Hvordan realisere det gode beslutningsgrunnlaget?
Forfatter(e):Oddvar Hagen, Mads Gilbert
pdf G-I-N Nordic Ecosystem for trustworthy guideline creation, dissemination and updating
Forfatter(e):Per Olav Vandvik, Morten Græsli, Ilkka Kunnamo, Britta Tendal, Piia Vuorela, Jorma Komulainen, Cecilie Daae, Arvid Widenlou-Nordmark, Linn Brandt

 

Sist oppdatert 26.11.15 kl.14:24

Påmelding btn


HelsIT RSB

Arrangør

NTNU Kunnskap for en bedre verden

Del denne siden: