En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

«I pasientens historier ligger et potensial til helbredelse»

av 20. august 2020 i Mediebidrag

Marianne Rønneberg, stipendiat ved AFE Trondheim og fastlege i Tingvoll, er intervjuet i Utposten om sitt phd-prosjekt «Life experiences and health – a professional concern?».

– Det pasientene er opptatt av er alltid relevant – det har preget dem på en eller annen måte. Vi kan ikke bestemme hva som er viktig for pasientene, sier fastlege Marianne Rønneberg.

Stipendiat Marianne Rønneberg
Foto: AFE Trondheim

Utdrag fra intervjuet:

En dag opplevde fastlege Marianne Rønneberg at den eldre pasienten, like før konsultasjonen var over, uoppfordret fortalte om en svært belastende hendelse i livet sitt. Da så den erfarne fastlegen med et annet blikk på de mange plagene den gamle damen hadde slitt med i årevis.

– Ofte kommer det frem voldsomme, vanskelige, triste barndomserfaringer som har bidratt til langvarig stress som har gjort dem syke. Derfor kan det være en lettelse for pasientene å få en forståelse for at de ikke har gjort noe galt, men er blitt dypt preget av livets omstendigheter. Dette er viktig for oss fastleger å formidle. Det er en reise vi må ta sammen med pasientene og som vi må bruke tid på, sier Marianne Rønneberg, fastlege ved Tingvoll legesenter på Nordmøre.

Les mer i Utposten nr 3, 2020.

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp