En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Mediebidrag

Hvordan hindrer vi overdiagnostikk? Tema i Ekko NRK 2

av 15. november 2018 i Mediebidrag med Ingen kommentarer
Hvordan hindrer vi overdiagnostikk? Tema i Ekko NRK 2

Overdiagnostisering og overbehandling har for lengst blitt et problem. Med fremtidens teknologi kan vi etterhvert overvåke alt i kroppen – og se om vi står i fare for å bli syk. Men blir vi friskere av å vite så mye mer? Hør Henrik Vogt fra AFE Trondheim drøfte fenomenet sammen med fastlege Gisle Roksund og […]

Les videre »

Behov for ansvarlige aktører innen helsedigitaliseringen

av 5. november 2018 i Mediebidrag med Ingen kommentarer
Behov for ansvarlige aktører innen helsedigitaliseringen

Bente Prytz Mjølstad har skrevet debatt-innlegg i Dagens medisin sammen med Andreas Pahle og Petter Brelin fra Norsk Forening for allmennmedisin. Rådgivningstjenesten KRY har alt å vinne økonomisk på at helsevesenet går hodeløst ukritisk inn i den digitale tidsalderen. Helsedigitaliseringen krever ansvarlige aktører, KRY er ikke en av dem.  

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

Topp