En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: fedme

Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

av 28. september 2020 i Mediebidrag
Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

Denne måneden har det vært debatt om hva som er gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt. Forekomsten av overvekt og fedme har økt sterkt siden 80-tallet. 7 av 10 nordmenn er overvektige. Tall fra den siste HUNT-undersøkelsen (HUNT 4) tyder i midlertidig på at den sterke økningen i fedme har avtatt noe. Her […]

Les videre »

På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

av 19. mai 2019 i Mediebidrag
På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

Bente Prytz Mjølstad har skrevet et debatt-innlegg i Dagens Medisin etter å ha deltatt på DM Arena og diskutert folkehelse, forebygging og fedme. Fedme er et økende helseproblem og den nye folkehelsemeldingen kritiseres for ikke å legge stor nok vekt på fedme som samfunnsproblem – og for å mangle konkrete tiltak som kan endre befolkningens […]

Les videre »

Pasienter med fedme havner mellom to stoler

av 25. februar 2019 i Mediebidrag

Mellom 30-40 % av pasienter på fedmeklinikken ved St Olavs hospital har overspisningslidelse. Lidelsen knyttes ofte til vonde livserfaringer og pasientene havner ofte mellom to stoler i helsevesenet. Men nå har denne pasientgruppen fått et nytt psykologisk tilbud ved DPS på Stjørdal. At fedme kan knyttes til vonde livserfaringer stemmer overens med internasjonal forskning, og […]

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

Topp