Strategi

Ressursportal om barnevernledelse

Strategi

Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?

Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?


Strategi og utvikling

Strategisk ledelse - bokmål (.pdf)
Strategisk leiing - nynorsk (.pdf)

av Stein Jonny Valstad

Å utvikle team - bokmål (.pdf)
Å utvikle team - nynorsk (.pdf)

av Kjell-Åge Gotvassli og Torill Moe

Endring og endringshistorier (.pdf)
 
av Ingrid Wibe fra senter for ledelse. Ses i sammenheng med video med samme tittel.

Endring og endringshistorier (video)

Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om endring og endringsledelse
 

Oppfordring til innspill


Ressursportalen er under oppbygging og det legges kontinuerlig til nye fagressurser. Vi tar gjerne imot tips om relevant fagstoff om barnevernledelse.

Strategi og nettverk