Personal

Ressursportal om barnevernledelse

Personal

Hvordan kan god personalledelse ivaretas?

Personal og økonomi

Ledelse av stress og emosjoner (.pdf)
Psykolog Maren Falch-Madsen fra senter for ledelse

Barnevernledelse under pandemien (.pdf)
Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad snakker om ledelse av barnevernet under pandemien.

Ledelse i en krevende tid (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan være en god leder i krise

Effektiv kommunikasjon i ledelse av team eller nettverk (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hva man kan oppnå med effektiv kommunikasjon. 

Ledelse av team i et kompleks barnevern (.pdf) 
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om teamledelse i et stadig mer komplekst barnevern.

DISC som lederverktøy (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan bruke DISC som lederverktøy.

GROW i samtale med enkeltmedarbeidere (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om bruk av den utviklingsorienterte arbeidsmodellen GROW i samtale med enkeltmedarbeidere.

GROW i samtale med teamet (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om bruk av den utviklingsorienterte arbeidsmodellen GROW i samtale med team.

GROW i de vanskelige og konfliktfylte samtalene (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan man kan bruke GROW i de vanskelige samtalene.

GROW-modellen i arbeid med mål (.pdf)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan man kan bruke GROW-modellen i arbeid med mål, og hvordan du kan jobbe når de satte målene ikke blir oppnådd.

Konflikthåndtering (.pdf)
av Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad fra Nord Universitet.

Dokumentene må leses i sammenheng med videoer med samme tittel.

 

Ledelse av stress og emosjoner (video)
Psykolog Maren Falch-Madsen fra senter for ledelse

Barnevernledelse under pandemien (video)
Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad snakker om ledelse av barnevernet under pandemien.

Ledelse i en krevende tid (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan være en god leder i krise

Effektiv kommunikasjon i ledelse av team eller nettverk (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hva man kan oppnå med effektiv kommunikasjon. 

Ledelse av team i et kompleks barnevern (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om teamledelse i et stadig mer komplekst barnevern.

DISC som lederverktøy (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan bruke DISC som lederverktøy.

GROW i samtale med enkeltmedarbeidere (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om bruk av den utviklingsorienterte arbeidsmodellen GROW i samtale med enkeltmedarbeidere.

GROW i samtale med teamet (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om bruk av den utviklingsorienterte arbeidsmodellen GROW i samtale med team.

GROW i de vanskelige og konfliktfylte samtalene (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan man kan bruke GROW i de vanskelige samtalene.

GROW-modellen i arbeid med mål (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan man kan bruke GROW-modellen i arbeid med mål, og hvordan du kan jobbe når de satte målene ikke blir oppnådd.

Konflikthåndtering (Video)
Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad fra Nord Universitet snakker om konflikt og konflikthåndtering.

Oppfordring til innspill


Ressursportalen er under oppbygging og det legges kontinuerlig til nye fagressurser. Vi tar gjerne imot tips om relevant fagstoff om barnevernledelse.

Personalledelse

Relaterte fagressurser

Relaterte fagressurser

Veiledning for nyansatte i barnevernet
av Camilla Lauritzen og Benedikte Aas

Personlighetsprofilen DISC som grunnlag for god kommunikasjon
Her kan du teste egen og andres DISC-profil