Fagutvikling

Ressursportal om barnevernledelse

Fagutvikling

Hvordan kan barnevernet utvikles til det beste for barn og familier?

Fagutvikling

Å forsterke et barneperspektiv (.pdf)
av Inger Jacobsen

Å lede til barns beste (artikkel)
av Torill Moe og Kjell Åge Gotvassli

Motivasjon og jobbtilfredshet (.pdf)
Av Kjell Åge Gotvassli og Torill Moe

Relaterte fagressurser

Oppfordring til innspill


Ressursportalen er under oppbygging og det legges kontinuerlig til nye fagressurser. Vi tar gjerne imot tips om relevant fagstoff om barnevernledelse.

Fag og utvikling