Organisasjon

Ressursportal om barnevernledelse

Organisasjon

Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?

Organisasjon- ressursboks

Er det økt behov for barnevernledelse? - bokmål (.pdf)
Er det auka behov for barnevernleiing? - nynorsk (.pdf)

av Torill Moe og Stein Jonny Valstad

DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder (.pdf)
av Ingrid Wibe fra senter for ledelse. Ses i sammenheng med video med samme tittel.

DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan bruke DISC som verktøy når man reflekterer over rollen som teamlede

Organisasjonsforståelse i en barnevernkontekst (Video) - Del 1
1. Amanuensis Stein Jonny Valstad fra Nord Universitet snakker om organisasjonsforståelse i en barnevernkontekst

Den åpne systemmodellen (video) - Del 2 
1. Amanuensis Stein Jonny Valstad fra Nord Universitet snakker om foretaksmodellen

Relaterte fagressurser

Relaterte fagressurser

Arbeidsledelse (Video)
Barnevernleder fra Drammen kommune, Kari Dehli Halvorsen snakker med Ingrid Wibe fra Senter for ledelse om hvordan de gikk frem for å lage systemer som sikrer faglig forsvarlig praksis i tjenesten i Drammen.

Oppfordring til innspill


Ressursportalen er under oppbygging og det legges kontinuerlig til nye fagressurser. Vi tar gjerne imot tips om relevant fagstoff om barnevernledelse.

Organisasjon