Hele fagplanen for BSc i Informatikk (2014/15) med lenke til alle emnebeskrivelsene

Andre studier og oppstartsår (fram til 2016) finnes her: https://wiki.usn.no/fagplaner/. Nyere planer ligger på www.usn.no

Campus Buskerud - Vestfold

Fagplan Bachelor (Rune: Mer Elektro enn Data?). Se egen side for Matematiske emner.

Se hvordan IDI-fagene "henger sammen"

EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarDato
BMET2020HSamfunnsvitenskapelig metode7,5-2,55SPSS2015.06.17 RS
DA-OBP1000Objektorientert programmering10TDT4100_JavaOOP (7,5)   2015.06.17 RS
DA-ALG1000Algoritmer og datastrukturer10TDT4120 AlgDat (7)3 -NP Complete etc.2015.06.17 RS
DA-MAD1000Maskinvare og digitakteknikk10TDT4160_DM_DigTek (7,5)2,5 -Assembler2015.06.17 RS
DA-ODA2000Operativsystemer og databaser15TDT4186_OpSys (7,5)
TDT4145 ModDB (7,5)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
DA-NET2000Nettverk og datakommunikasjon10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-SYS3000Systemutvikling10TDT4140 PU (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-NAN3000Nettverksprogrammering og administrasjon av nettverkstjenester10IT2805 WebTech (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-OPT3900Optimering10TDT4120_AlgDat (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DFAD1200Algoritmer og datastrukturer10TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4120_AlgDat (7)
1,5  2015.06.17 RS
2015.06.13 RS
DFDV2201Datamaskinarkitektur og VHDL programmering10

TFE4101 KretsDigTek (2,5)
TFE4105 DigTek_DM (7,5) 

 7,5Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFDS3101Digitale systemer10TFE4152 (0 IT)
TFE4141 (0 IT)
 10Dekker de praktiske/system-delene.
Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFGR2201Grunnleggende spillutvikling10IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2016.07.06 RS
DFMD1000Maskinvare og Digitalteknikk10TDT4110_ITGK (5)
TFE4101 KretsDigTek (5)
  
Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFOA2201Objektorientert analyse og design10TDT4140_SU (6)4  2015.06.13 RS
DFON2101Operativsystemer, nettverk og programmering15

TDT4186 OpSys (4)
TDT4102 C++ (4)
TTM4100
 KTN (7)

   2015.06.17 RS
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFOP1100Objektorientert programmering10TDT4110_ITGK (2,5)
TDT4100_JavaOOP (6)
1,5  2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFSA3101Sanntidssystemer10TTK4145 SanntidsProg (5)5  2015.06.17 RS
DFSM3101Simulering og modellering10TDT4195 VisualComp (3,75)
TDT4230 Grafikk (3,75)
 2,5Fysikk2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
DFSS3101Utvikling av smarte systemer10IT1901_Prosj1 (5) 5Prosjektarbeid 2-3 studenter. Data/Elektro2015.06.17 RS
DFWS3201Web Science10IT2805 (7,5)2,5  2015.06.13 RS
EN-DAT2000Datasystemdesign10TDT4110 ITGK (7,5)
TDT4160_DM_DigTek (2,5)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
FE-ING1000Ingeniørrollen og prosjektarbeid10IT1603_IKT_Samf (0 - 7,5) 10Kommer an på prosjektet/studieretning2015.06.17 RS
FE-BAC3000Bacheloroppgave20IT2901 ITProsj2 (0 - 15)5 - 20 grupper 3-6 studenter. Kommer an på prosjektet 2015.06.16 RS
INF116Hendelsesorientert programmering7,5TDT4100_JavaOOP (2,5)5 .NET2015.06.17 RS
INF140Prosjektarbeid - bedriftsetablering7,5IT1901 (3,75)  prosjekt i grupper. Web-side,Word/Excel/etc.2015.06.17 RS
INF145Drift av arbeidsstasjon7,5TDT4110 ITGK (3,75)3,75  2015.06.17 RS
INF150Grunnleggende programmering15TDT4110 ITGK (7,5)
7,5 .NET2015.06.17 RS
INF155Systemarbeid7,5TDT4140 PU (3,75)3,75 Ledelse, dokumentasjon2015.06.17 RS
INF160Databaser7,5TDT4145 ModDB (7,5)   2015.06.17 RS
INF165Praktisk systemutviklingsprosjekt7,5IT1901_Prosj1 (7,5)  prosjektarbeid og individuelt arbeid2015.06.17 RS
INF240Objektorientert programmering7,5TDT4100_JavaOOP (6)   2015.06.17 RS
INF244Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt7,5

TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4120_AlgDat (6)

   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
INF245Grafisk brukergrensesnitt7,5TDT4180 HCI (3,75)
IT2805 WebTech (3,75)
  Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-42015.06.17 RS
2015.06.17
RS
INF251Objektorientert analyse og design7,5TDT4140 PU (5)2,5  2015.06.17 RS
INF268Applikasjonsutvikling for internett15IT2805 WebTech (7,5)7,5  2015.06.17 RS
IS-ASD3000Applied Software Design7,5TDT4240_SoftArch (4,5)
TDT4100_JavaOOP (3)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
IS-BAC3002Bacheloroppgave15  15Kommer an på prosjektet/studieretning2015.06.17 RS
IS-DAT1000Databaseteknologi15TDT4145 ModDB (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-DAT1001Databaseteknologi7,5

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

7,5  2017.09.22 AT
IS-ECO3000E-Commerce7,5TTM4100 KTN (2,5)2,52,5 2015.06.16 RS
IS-EGO3000eGovernmen7,5  7,5 2015.06.16 RS
IS-INF1001Informasjonssystemer15TDT4175_IS  (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-INT1000Internettbaserte ressurser7,5?    
IS-IT3000IT-strategi7,5 7,5  2015.06.16 RS
IS-LED2000Ledelse av IT-prosjekter7,5TDT4140_SU (2,5)2,52,5 TekLed 2015.06.16 RS
IS-MIS2000Management information systems7,5 2,55 2015.06.16 RS
IS-OBJ2000Objektorientert programmering15TDT4100_JavaOOP (6)7,5  2015.06.16 RS
IS-OBJ3000Objektorientert analyse og design7,5TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4140_SU (5)
1  

2015.06.17 RS
2015.06.16 RS

IS-PRG2000Programmering med .NET15IT2805 WebTech (5)
TDT4145 ModDB (2,5) 
7,5  2015.06.17 RS
2015.05.16
RS
IS-PRO1000Prosjektarbeid15IT1901_ITProsj1 (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-SYS1000Systemutvikling7,5?    
IS-WEB1000Webprogrammering15IT2805 WebTech (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-WEB1100Webutvikling7,5?    
MPSE2201Systems Design and Engineering10IT1901 (7,5)2,5  2015.06.13 RS
MPSU3101Innføring i subsea teknologi10IT1901 (7,5) 2,5Prosjekt Oljeboring2016.07.06 RS
SFHO3201Hovedoppgave20IT2901 (0-15 IT) 20Prosjektarbeid 12 studenter2015.06.13 RS
SFIP1100Ingeniørrollen og prosjektarbeid10IT1603_IKT_Samf (0 - 7,5) 10Kommer an på prosjektet2015.06.13 RS
VISDES104HGrunnleggende design7,5  7,5Frihåndstegning, farger, etc.2015.06.17 RS
VISIKT200HØNWebdesign7,5IT2805 WebTech (2,5)
TDT4180 HCI (2,5)
2,5  2015.06.17 RS
2015.06.17
RS

Campus Kongsberg

Ekstern lenke: https://www.usn.no/studier/finn-studier/teknologi-ingeniorfag-og-lysdesign/bachelor-i-ingeniorfag-data/cyber-physical-systems/

Emnekode

NavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarDato

PB1090

PB2080

Objektorientert Programmering

Algoritmer og datastrukturer

10

5

TDT4110 IT-Intro ITGK (5 sp overlapp)

TDT4102_OO og Prosedyre Programmering C++ (7,5)

2,5

2020.10.08 RS
2020.10.08 RS

DFOD1200

DFOD1200_Objektorientering_Algoritmer_Datastrukturer.pdf


15

Se PB1090+PB2080 (12,5 sp)

2,5

2020.10.08 RS
2020.10.08 RS

Campus Telemark

Se egen side for Matematiske emner.
Emnekode
Navn
Stp
Overlapp
Stp uspes IT
Stp uspes
Kommentar
Dato
5602Databaser10TDT4145 DB_Mod (7,5)2,5 Identisk Innhold med 6102 + flerbrukerdatabaser. XML og databaser. Objektrelasjonelle databaser.2015.08.26 RS
5604Multimedia10  10Regner ikke dette for å være innenfor kjernefagene i IT2017.06 TAA
5605Datanett10TTM4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (7,5)2,5  2017.06 TAA
5608Programmering10

TDT4110 IKT grunnkurs (5)
TDT4100 JavaOOP (5)

 

  2017.06 TAA
2017.06 TAA
5610Algoritmer og datastrukturer15TDT4100 JavaOOP (7,5)
TDT4120 AlgDat (7,5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
5613IT-ledelse10  10 2017.06 TAA
5617Prosjektarbeid informatikk15IT2901 Prosjektarbeid i informatikk (15)   2017.06 TAA
6001Matematikk7.5TMA4100 Matematikk 1 (7.5)  Se Matematiske Emner lenger nedPetter Bergh
6003Informasjonsbehandling (beskrivelse)7,5TDT4110 ITGK (5)2,5 Mangler en del programmering2016.07.06 RS
6005Statistikk I7.5TMA4240 Statistikk (7.5)  Se Matematiske Emner lenger nedPetter Bergh
6064Informasjonsbehandling10?   2017.06 TAA
6065Databaser og web (beskrivelse, ny url?)7,5IT2810 WebDev (7,5)  3.års fag2016.07.06 RS
6081Web-prosjekt10IT2805 Webteknologi (7,5)
  Kan også regnes inn i andelen prosjektemner2017.06 TAA
6100Innføring i Linux7,5TDT4110 ITGK (6)
TDT4186 OpSys (1,5)
  Bash istedenfor Python. Mangler en del teori om Nettverk etc.2016.07.06 RS
2017.07.14 RS
6101Web-publisering7.5IT2805 Webteknologi (3,75)3,75 Mangler DOM, interaktiv grafikk, og klient-side Javascript. Godkjennes sammen med "6204 MM og Web"2015.08.11 RS
6102Databaser7.5TDT4145 ModDB (6)1,5  2015.08.11 RS
6105Windows server og datanett7,5

TDT4110 ITGK (2,5)
TDT4186 OpSys (2)
TTM4100 KTN (3)

  Teori-biten2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6106Prosjektstyring7,5IT1901 - Prosjekt 1  Obligatorisk gruppeprosjekt (5-7 pers). Ref Ingrid.Sundbo@usn.no Tlf: 3595 27512017.07.14 RS
6107Operativsystem og nettverk
(Ny lenke?!)
7,5

TDT4186 OpSys (3)
TTM4100 KTN (4,5)

  Praktisk bruk av Ubuntu i Windows/Linux-nettverk2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
6108Programmering i Java7,5

TDT4110 ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)

  Programmeringsdelen
Mangler Objekt-Orient Programmering (siste kapittel, OOP, kap 9 i læreboken er ikke med)
2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
6109Objektorientert programmering7,5TDT4100 JavaOOP (7,5)   2016.07.06 RS
6111Modellering og UML7,5TDT4100 JavaOOP (3,75)
TDT4140 PU (3,75)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6112Smidige metoder7,5TDT4140 PU (7,5)   2016.07.06 RS
6113IT-ledelse (beskrivelse)7,5- 7,5IndØk2016.07.06 RS
6117Bachelorprosjekt15IT2901 ITProsj2 (15)   2016.07.06 RS
6120Applikasjonsutvikling for mobile enheter7,5TDT4100 JavaOOP (5)
TDT4186 OpSys
 (2,5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6121Bildebehandling7,5TDT4195 VisualData (3,75)3,75 Bilde-delen2016.07.06 RS
6123Informasjonssikkerhet (beskrivelse)7,5TTM4185 SikkerRobustNett (7,5)   2016.07.06 RS
6204Multimedier og web7.5IT2805 Webteknologi (3)4,5 

Mangler DOM, og klient-side Javascript. Godkjennes sammen med "6101 WebPub"

2015.08.11 RS
SCE1306OO Analysis, Design and Programming5TDT4102 C++ (5)  C# and UML2016.07.16 RS

  • No labels