Child pages
  • USN - Buskerud og Vestfold (tidl HiBV)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fagplan Bachelor (Rune: Mer Elektro enn Data?). Se egen side for Matematiske emner.

Se hvordan IDI-fagene "henger sammen"

EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarDato
BMET2020HSamfunnsvitenskapelig metode7,5-2,55SPSS2015.06.17 RS
DA-OBP1000Objektorientert programmering10TDT4100_JavaOOP (7,5)   2015.06.17 RS
DA-ALG1000Algoritmer og datastrukturer10TDT4120 AlgDat (7)3 -NP Complete etc.2015.06.17 RS
DA-MAD1000Maskinvare og digitakteknikk10TDT4160_DM_DigTek (7,5)2,5 -Assembler2015.06.17 RS
DA-ODA2000Operativsystemer og databaser15TDT4186_OpSys (7,5)
TDT4145 ModDB (7,5)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
DA-NET2000Nettverk og datakommunikasjon10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-SYS3000Systemutvikling10TDT4140 PU (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-NAN3000Nettverksprogrammering og administrasjon av nettverkstjenester10IT2805 WebTech (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DA-OPT3900Optimering10TDT4120_AlgDat (7,5)2,5  2015.06.17 RS
DFAD1200Algoritmer og datastrukturer10TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4120_AlgDat (7)
1,5  2015.06.17 RS
2015.06.13 RS
DFDV2201Datamaskinarkitektur og VHDL programmering10

TFE4101 KretsDigTek (2,5)
TFE4105 DigTek_DM (7,5) 

 7,5Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFDS3101Digitale systemer10TFE4152 (0 IT)
TFE4141 (0 IT)
 10Dekker de praktiske/system-delene.
Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFGR2201Grunnleggende spillutvikling10IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2016.07.06 RS
DFMD1000Maskinvare og Digitalteknikk10TDT4110_ITGK (5)
TFE4101 KretsDigTek (5)
  
Data eller Elektro? Hvem bør vurdere?
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFOA2201Objektorientert analyse og design10TDT4140_SU (6)4  2015.06.13 RS
DFON2101Operativsystemer, nettverk og programmering15

TDT4186 OpSys (4)
TDT4102 C++ (4)
TTM4100
 KTN (7)

   2015.06.17 RS
2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFOP1100Objektorientert programmering10TDT4110_ITGK (2,5)
TDT4100_JavaOOP (6)
1,5  2015.06.17 RS
2015.06.13
RS
DFSA3101Sanntidssystemer10TTK4145 SanntidsProg (5)5  2015.06.17 RS
DFSM3101Simulering og modellering10TDT4195 VisualComp (3,75)
TDT4230 Grafikk (3,75)
 2,5Fysikk2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
DFSS3101Utvikling av smarte systemer10IT1901_Prosj1 (5) 5Prosjektarbeid 2-3 studenter. Data/Elektro2015.06.17 RS
DFWS3201Web Science10IT2805 (7,5)2,5  2015.06.13 RS
EN-DAT2000Datasystemdesign10TDT4110 ITGK (7,5)
TDT4160_DM_DigTek (2,5)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
FE-ING1000Ingeniørrollen og prosjektarbeid10IT1603_IKT_Samf (0 - 7,5) 10Kommer an på prosjektet/studieretning2015.06.17 RS
FE-BAC3000Bacheloroppgave20IT2901 ITProsj2 (0 - 15)5 - 20 grupper 3-6 studenter. Kommer an på prosjektet 2015.06.16 RS
INF116Hendelsesorientert programmering7,5TDT4100_JavaOOP (2,5)5 .NET2015.06.17 RS
INF140Prosjektarbeid - bedriftsetablering7,5IT1901 (3,75)  prosjekt i grupper. Web-side,Word/Excel/etc.2015.06.17 RS
INF145Drift av arbeidsstasjon7,5TDT4110 ITGK (3,75)3,75  2015.06.17 RS
INF150Grunnleggende programmering15TDT4110 ITGK (7,5)
7,5 .NET2015.06.17 RS
INF155Systemarbeid7,5TDT4140 PU (3,75)3,75 Ledelse, dokumentasjon2015.06.17 RS
INF160Databaser7,5TDT4145 ModDB (7,5)   2015.06.17 RS
INF165Praktisk systemutviklingsprosjekt7,5IT1901_Prosj1 (7,5)  prosjektarbeid og individuelt arbeid2015.06.17 RS
INF240Objektorientert programmering7,5TDT4100_JavaOOP (6)   2015.06.17 RS
INF244Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt7,5

TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4120_AlgDat (6)

   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
INF245Grafisk brukergrensesnitt7,5TDT4180 HCI (3,75)
IT2805 WebTech (3,75)
  Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-42015.06.17 RS
2015.06.17
RS
INF251Objektorientert analyse og design7,5TDT4140 PU (5)2,5  2015.06.17 RS
INF268Applikasjonsutvikling for internett15IT2805 WebTech (7,5)7,5  2015.06.17 RS
IS-ASD3000Applied Software Design7,5TDT4240_SoftArch (4,5)
TDT4100_JavaOOP (3)
   2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
IS-BAC3002Bacheloroppgave15  15Kommer an på prosjektet/studieretning2015.06.17 RS
IS-DAT1000Databaseteknologi15TDT4145 ModDB (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-DAT1001Databaseteknologi7,5

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

7,5  2017.09.22 AT
IS-ECO3000E-Commerce7,5TTM4100 KTN (2,5)2,52,5 2015.06.16 RS
IS-EGO3000eGovernmen7,5  7,5 2015.06.16 RS
IS-INF1001Informasjonssystemer15TDT4175_IS  (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-INT1000Internettbaserte ressurser7,5?    
IS-IT3000IT-strategi7,5 7,5  2015.06.16 RS
IS-LED2000Ledelse av IT-prosjekter7,5TDT4140_SU (2,5)2,52,5 TekLed 2015.06.16 RS
IS-MIS2000Management information systems7,5 2,55 2015.06.16 RS
IS-OBJ2000Objektorientert programmering15TDT4100_JavaOOP (6)7,5  2015.06.16 RS
IS-OBJ3000Objektorientert analyse og design7,5TDT4100_JavaOOP (1,5)
TDT4140_SU (5)
1  

2015.06.17 RS
2015.06.16 RS

IS-PRG2000Programmering med .NET15IT2805 WebTech (5)
TDT4145 ModDB (2,5) 
7,5  2015.06.17 RS
2015.05.16
RS
IS-PRO1000Prosjektarbeid15IT1901_ITProsj1 (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-SYS1000Systemutvikling7,5?    
IS-WEB1000Webprogrammering15IT2805 WebTech (7,5)7,5  2015.06.16 RS
IS-WEB1100Webutvikling7,5?    
MPSE2201Systems Design and Engineering10IT1901 (7,5)2,5  2015.06.13 RS
MPSU3101Innføring i subsea teknologi10IT1901 (7,5) 2,5Prosjekt Oljeboring2016.07.06 RS
SFHO3201Hovedoppgave20IT2901 (0-15 IT) 20Prosjektarbeid 12 studenter2015.06.13 RS
SFIP1100Ingeniørrollen og prosjektarbeid10IT1603_IKT_Samf (0 - 7,5) 10Kommer an på prosjektet2015.06.13 RS
VISDES104HGrunnleggende design7,5  7,5Frihåndstegning, farger, etc.2015.06.17 RS
VISIKT200HØNWebdesign7,5IT2805 WebTech (2,5)
TDT4180 HCI (2,5)
2,5  2015.06.17 RS
2015.06.17
RS
  • No labels