(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - marin - topp

Velkommen til

Marinbiblioteket

Biblioteket ved Marinteknisk Senter er et samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket og Institutt for marin teknikk. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

UB - SoMe

nyweb - bibliotek - marin - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrifter, konferansesamling, sjøkart, skipsregister.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift, wifi.

Studiestøtte

Kurstilbud, veiledning, kildehenvisninger, EndNote, praktisk informasjon.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Marinbiblioteket

Marinbiblioteket

Jonsvannsveien 82, B-blokka, 2.etg.

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag–torsdag 10–18 / fredag 10-15

Bruk NTNU-kort for tilgang til campus. Bruk også NTNU-kort for tilgang til bibliotekslokalene utenom betjent åpningstid.

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement