(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - marin - topp

Foto: Marinteknisk senter, inngang.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Marinbiblioteket

Biblioteket ved Marinteknisk Senter er et samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket og Institutt for marin teknikk. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

UB - SoMe

nyweb - bibliotek - marin - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrifter, konferansesamling, sjøkart, skipsregister.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift, wifi.

Studiestøtte

Kurstilbud, veiledning, kildehenvisninger, EndNote, praktisk informasjon.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Marinbiblioteket

Lang bygning med mange vinduer med røde karmer. Foto

Marinbiblioteket

Otto Nielsens vei 10

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag-torsdag 10–18 / fredag 10–15

Ubetjent: 17. mai, 26. mai, 6. juni

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Kontakt

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement