nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - marin - samlinger

Marinbiblioteket har litteraturressurser innen fagområdene marine konstruksjoner (konstruksjonsteknikk, hydrodynamikk, kybernetikk, nautikk), marine systemer (marin prosjektering, marint maskineri, drift, fiskeriteknolgi, havbruk) og havbasert fornybar energi (vind, bølger, havstrøm/tidevann, bioenergi).

Se også våre låneregler

 

Aviser

Aviser

Papiraviser er tilgjengelig i biblioteket. I tillegg har du tilgang til elektroniske aviser fra hele verden via vårt nett. 

 

 

 

 

Samlinger

Konferansesamling, rapporter og tidsskrifter

I 1. etasje har vi samlinger fra konferanseproceedings, rapporter og trykte tidsskrifter.

 

 

 

 

23 jan 2020