nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - lysholm - samlinger


I biblioteket finner du bøker, tidsskrifter, bacheloroppgaver for teknologi, og masteroppgaver innen pedagogikk. Vi har de fleste pensumbøker tilgjengelig for utlån. Bruk søkeboksen på toppen av siden for å finne litteratur fra bibliotekets samlinger.
Mer informasjon om hvordan du låner, bestiller og fornyer


Fagspesifikke databaser

Biblioteket har et bredt utvalg av databaser inne de fleste fagområder. Alle databasene biblioteket abonnerer på finnes i søkeportalen Oria.


Bøker

Lysholmbiblioteket har bøker og oppslagsverk innen blant annet pedagogikk, samfunnsfag, norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, byggfag, elektrofag, fornybar energi, informatikk, e-læring, matematikk, kjemi, materialteknologi, maskinteknikk og logistikk.


E-bøker

Biblioteket har et bredt utvalg av e-bøker innen de fleste fagområder. Du finner e-bøkene ved å søke i Oria. Søket kan du avgrense på materialtype e-bøker. Du har tilgang til e-bøkene på campus eller via VPN
For utvidet søkefunksjonalitet kan du gå direkte til e-bokdatabasene:

For å laste ned e-bøker er det nødvendig med tilleggsprogramvare, som f.eks. Adobe Digital Edition.
Mer informasjon om hvordan bruke e-bøker fra biblioteket.


Standarder

Biblioteket tilbyr deg som ansatt eller student ved NTNU flere måter å finne standarder på.


NTNU Open

I NTNUs institusjonelle vitenarkiv NTNU Open vil du finne masteroppgaver, doktoravhandlinger, vitenskapelige artikler og andre Open Access-publikasjoner.


Aviser

Biblioteket har et utvalg aviser i papirabonnement. Disse blir oppbevart i inntil én uke. Du har også elektronisk tilgang til aviser via ATEKST, som er et fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser. I tillegg har du tilgang til aviser fra hele verden gjennom Press Reader. Av norske aviser finner du her bl.a Dagbladet og Aftenposten. Tilgang på campus eller via VPN.