(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotekene - alesund - topp på bibliotekside

Fasade biblioteket campus Ålesund. Foto
Foto: Tony Hall

Velkommen til

Biblioteket Ålesund

Biblioteket dekker fagområdene det forskes og undervises i ved NTNU i Ålesund.
Våre hovedområder er helsefag, ingeniørfag, maritime fag og økonomisk-administrative fag.

Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Ønsker du veiledning i litteratursøk? Se vår pilot for nytt bestillingssystem for veiledning i litteratursøk for medisin og helsevitenskap.

UB - SoMe - Ålesund

bibliotekene - alesund - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Aviser, bøker, databaser, oppgaver, pensum, tidsskrifter.

Rom og utstyr

Grupperom, leseplasser, PC, utskrift.

Studiestøtte

Kurstilbud, veiledning, kildehenvisninger, EndNote, praktisk informasjon.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Biblioteket Ålesund

Stor bygning med glassfasade. Foto

Biblioteket Ålesund

Larsgårdsvegen 2 (F-bygget), Ålesund

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag–torsdag 10–18 / fredag 10–15

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Sommeråpningstider  
Betjent:

10. juni–16. august
Mandag–fredag 10–14

Mini calevent portlet

Arrangement

forside - flere arrangement