nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - alesund - samlinger

Bilde av student i biblioteket

Biblioteket Ålesund har store samlinger av trykte og elektroniske bøker, oppslagsverk og tidsskrifter innen våre lokale fagområder: biologi, helsefag, ingeniør og realfag, internasjonal business, maritim teknologi og maritime operasjoner. Det vi eventuelt ikke har kan ofte skaffes fra andre bibliotek. 

Fagressurser

Bruk fagbloggene innen ditt fag for informasjon om databaser, sentrale e-ressurser, relevante kurs og nyheter.

Oversikt og tilgang til databasene biblioteket abonnerer på, finner du i søkeportalen Oria. Som student har du tilgang til disse på campus eller med fjerntilgang (VPN).

Oppgaver

Trykte oppgaver og prosjekter finnes i biblioteket men er ikke til utlån. Oppgaver fra og med 2015 finnes i NTNU Open.

Pensum

Bøker på pensumhyllen ved skranken kan lånes for én dag. Dagslån-bøker kan ikke reserveres eller fornyes.

Aviser

Vi har papiraviser tilgjengelig i biblioteket. I tillegg kan du få tilgang til elektroniske aviser fra hele verden via vårt nett.

09 feb 2023