Kontakt

Creative Music Technology (Master’s programme)

Kontakt

Har du spørsmål om opptak, benytt e-postadressen opptak@musikk.ntnu.no. Du kan også kontakte studieveileder på programmet: 

person-portlet

Jørgen Vie
Studiekoordinator
jorgen.vie@ntnu.no
73412928