Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

– Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ekskursjoner og rapportskriving, feltkurs, hospitering og arbeid med prosjektoppgave.

Bachelorprogrammet innebærer ekskursjoner til aktuelle museer og institusjoner. Du får blant annet mulighet til å besøke Falstadsenteret, Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. Det blir lagt stor vekt på å bygge opp kullidentitet og tilhørighet til bachelorprogrammet blant studentene.

Din hverdag som student

Din hverdag som student

Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål. Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Å studere er en heltidsjobb. Det forventes at du jobber like mye med studiene som i en jobb, altså omkring 40 timer i uken. 

Linjeforening Kultura

Linjeforening

Linjeforeningen Kultura arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster og studieturer.


Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent