Årsstudium, Trondheim

Fransk

– Utenlandsopphold

Et studieopphold i et fransktalende land er av stor verdi når du studerer fransk. Gjennom å bo og studere i språkområdet blir du kjent med fransk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig, og du vil få mulighet til å forbedre dine språkferdigheter betraktelig.

Utenlandsopphold som student på årsstudium

Det fransk-norske studiesenteret i Caen

I andre semester av studiet har du anledning til å følge et femukers kurs ved Det fransk-norske studiesenteret (Office Franco-Norvégien d'Échanges et de Coopération - OFNEC) i Caen i Normandie. Studieoppholdet i Frankrike gir deg en unik anledning til å bli bedre kjent med fransk kultur og til å øke dine språkferdigheter tidlig i studiet.

Ønsker du et lengre utenlandsopphold må du være student på bachelor- eller masterstudier ved NTNU, se for eksempel utvekslingsmuligheter på bachelorstudiet i fransk.

Fri, 17 Jun 2016 14:58:36 +0200